MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en generell innføring i finansregnskap for hotell- og vertskapsnæringen. Alle bedrifter må utarbeide finansregnskap, og som leder av virksomhet innen hotell- og vertskapsnæringen vil analyse og vurdering av regnskapstall være en sentral del av arbeidsområdet.
Emnet presenterer blant annet tema som generell regnskapsføring og avslutning av regnskap, sentrale lover som regulerer regnskapet, kontantstrømanalyse, skatteproblematikk og analyse av regnskap.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes det at studentene skal ha
Kunnskaper:
 • Ha kunnskap om grunnleggende bokføring.
 • Ha kunnskap om sentrale lover vedrørende regnskap
 • Ha kunnskap om utsatt skatt modellen
 • Ha kunnskap om kontantstrømanalyse
 • Ha kunnskap om analyse av regnskap


Ferdigheter:
 • Har ferdigheter i postering av økonomiske transaksjoner
 • Har ferdigheter i periodisering og avslutning av regnskap
 • Har ferdigheter i oppsett av kontantstrømanalysemodeller
 • Har ferdigheter i beregning av ulike forholdstall for analyse av regnskap


Generell kompetanse:
 • Etter endt kurs skal man inneha grunnleggende innsikt i finansregnskapet for hotell- og vertskapsnæringen.
 • Videre skal man kunne utveksle synspunkter og erfaringer med økonomer, noe som er spesielt viktig innen store kjeder med sentralisert økonomifunksjon.
 • Bruk av Excel i forbindelse med regnskapsrapportering og analyse av kontantstrøm

Innhold

Finansregnskap for vertskapsnæringen gir en innføring i bedrifters finansregnskap.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamen(er)
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen3/103 timerA - F
Hjemmeeksamen7/103 timerA - F

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Trude Furunes

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Finansregnskap for hotell og reiseliv (BHO280_2) 10

Åpent for

Hotelledelse y-vei
Hotelledelse - bachelorstudium
Reiselivsledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020