MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Undervisningen i cellebiologi vil behandle det molekylære grunnlaget for cellens struktur og organisering. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap og forståelse for cellebiologi. Viktige tema i cellebiologi er:
- Struktur og funksjon til biomolekyler
- Cellers oppbygning med hovedvekt på eukaryote celler
- Funksjonen til ulike cellestrukturer
- Struktur og funksjon til biologiske membraner
- Metabolisme og fotosyntese
- Hvordan celler kommuniserer
- Kontroll av celledeling, cellesyklus og celledød
- Transkripsjon og proteinsyntese (translasjon)

Læringsutbytte

Etter utført kurs skal studentene kunne:
  • beskrive oppbyggingen av forkjellige celletyper
  • ha en forståelse for hvordan gener er utrykt
  • beskrive hvordan celler deler seg og kommuniserer
  • ha en forståelse av forskjellige cellebiologiske teknikker
  • ha en forståelse av forskningsaktivitetene i biologisk kjemi ved UiS

Innhold

Første del av kurset gir en innføring i oppbygging av prokaryote og eukaryote celler, hvordan DNA og kromosomer er bygget opp, genuttrykking, og hvordan celler deler seg og kommuniserer. Videre omfatter kurset utvalgte spesialområder av cellebiologien: organelle- utvikling og deling, metabolsk kompartmentering i cellen, circadiske rytmer og kontroll av cellefunksjoner, celleproliferering eksemplifisert med pollenspiring, peroxisomers funksjon i ulike celletyper, DNA-reparasjon.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/13 timerA - F

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Daniela Maria Pampanin
Faglærer
Astrid Elisabeth Mork-Jansson , Daniela Maria Pampanin
Instituttleder
Ingunn Westvik Jolma, Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesning per uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Cellebiologi (BBI120_1) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020