MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Faget omhandler kjemien som foregår inni en organisme som oss. Strukturen og funksjonen av komponenter, interaksjonen dem imellom og de ulike kjemiske reaksjonene som holder en celle i live blir beskrevet. De ulike eksperimentelle verktøy som kan brukes for å visualisere livets kjemi blir presentert og forklart.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne strukturen og funksjonen av komponenter som finnes inne i og som samhandler i en celle. Dette inkluderer kunnskap om vann, aminosyrer, proteiner (inkludert deres enzymatiske funksjon), membraner, nukleinsyrer og karbohydrater. Dette omfatter også nukleinsyre-, protein-, nitrogen-, lipid- samt fotosyntetisk- og respiratorisk metabolisme. Studenten skal ha en forståelse for hvilke metoder som brukes i biokjemi og hvordan biokjemisk kunnskap kan brukes i bioteknologi.

Innhold

Forelesningene omhandler vannets og buffernes rolle i en organisme og en celle. Oppbygningen og biosyntese av proteiner, samt nitrogenmetabolisme og strukturelle og funksjonelle egenskapene til proteiner blir presentert. Cellens kompartmentalisering, den spesielle strukturen og funksjonen til membranen i forhold til cellens metabolisme, energi, transport og signaloverføring blir forklart. Fotosyntese og respirasjon blir gjennomgått samt glykolysen, glukogenesen, glykogen- og sitronsyremetabolinsmen. Forelesningene dekker også grunnleggende metoder brukt i karakteriseringen av cellens kjemiske reaksjoner samt andre bioteknologiske teknikker brukt i dag.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

KJE150 Generell kjemi, KJE200 Organisk kjemi 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En elektronisk eller skriftlig prøve (multiple choice)1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lutz Andreas Eichacker
Faglærer
Lutz Andreas Eichacker
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesning per uke i ca 14 uker.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Biokjemi (BBI150_1) 10
Biokjemi (BIK110_1) 10
Biokjemi og bioteknologi (BIK110_2) 10

Åpent for

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

1. Biochemistry, 6th ed.
Reginald H. Garret, Charles M. Grisham
Publisher: Cengange Learning, Boston, USA
2. Biochemistry, 8th edition
Jeremy M Berg, John L Tymoczko, and Lubert Stryer.
Publisher: W.H. Freeman
3. Lehninger, Principles of Biochemistry
Author: David L. Nelson and Michael M. Cox
Publisher: W.H. Freeman
4. Ahern, K. and Rajagopal, I. Biochemistry Free and Easy, DaVinci Press (2012)
http://biochem.science.oregonstate.edu/files/biochem/ahern/BiochemistryFreeandEasy3.pdf
5. Ahern, K. and Rajagopal, I. Biochemistry free for all
http://biochem.science.oregonstate.edu/files/biochem/ahern/Biochemistry%20Free%20for%20All%20Final.compressed.pdf


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 14.11.2019