MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Forelesningene vil omfatte utdrag av mikroorganismene sin cellebiologi, biokjemi/metabolisme, molekylærgenetikk, systematikk og økologi. Laboratoriekurset gir innføring i basale mikrobiologiske metoder.

Læringsutbytte

Studenten forstår oppbygningen av og det strukturelle, metabolske og fylogenetiske mangfoldet til prokaryote i forhold til eukaryote organismer og teoriene omkring deres evolusjon. Studentene har oversikt over basal virologi og mikroorganismer i diverse symbioseforhold. Studenten kjenner til mangfoldet i mikroorganismers metabolisme og betydning for økosystemer og næringssykluser.

Innhold

Forelesningene vil omfatte mikroorganismene sin cellebiologi, biokjemi/metabolisme, molekylærgenetikk, systematikk og økologi. Spesielt behandles diverse symbioseforhold mellom mikroorganismer og høyere organismer. Kurset omfatter også nye artikler som setter tema inn et samfunnsperspektiv. Laboratoriekurset gir innføring i basale mikrobiologiske metoder.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BIO100 Cellebiologi, BIO200 Biokjemi, BIO210 Bioteknologi

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamen og innlevering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen7/102 timerA - F
Innlevering3/10 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratoriekurs
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort. Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Faglærer
Martin Matthew Christian Watson , Mark van der Giezen
Emneansvarlig
Mark van der Giezen
Ansvarlig laboratorieøvelser
Julie Nikolaisen
Instituttleder
Ingunn Westvik Jolma, Gro Johnsen

Arbeidsformer

Fire timer forelesning og fire timer laboratorieøvelser pr. uke i 6 uker.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Mikrobiologi (BIK190_1) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020