MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I kurset vil vi gå nærmere inn på hva skjer når kliniske symptomer oppstår, hvilke prosesser/signalveier er involvert når vi føler oss syke, eller gjør at patologiske forandringer opptrer. Vi behandler eksempler fra kreftutviklingen, auto-immune sykdommer, gastro-intestinal trakt, hjerte/kar, nevrologiske sykdommer og diabetes.

Læringsutbytte

Studenter vil få kunnskaper om grunnleggende mekanismer som forårsaker patologiske forandringer og eventuelt senere kliniske symptomer. Hva gjør at vi blir syke og hvilke prosesser spiller en viktig rolle i sykdomsprosessen. Hvordan reagere celler på stress, skade og andre eksterne forandringer (mat, forurensing, mikrober).

Innhold

I kurset vil vi gå nærmere inn på hva skjer når kliniske symptomer oppstår, hvilke prosesser/signalveier er involvert når vi føler oss syke eller gjør at patologiske forandringer opptrer. Vi behandler eksempler fra kreftutviklingen, auto-immune sykdommer, hjerte/kar, nevrologiske sykdommer og diabetes.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BIO100 Cellebiologi, BIO110 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi, BIO200 Biokjemi, BIO220 Mikrobiologi, BIO230 Genteknologi og bioinformatikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk presentasjon

Fagperson(er)

Faglærer
Emiel Janssen , Kristin Jonsdottir
Emneansvarlig
Emiel Janssen
Instituttleder
Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

4 timer forelesning per uke på SUS, noen forelesninger på avdeling for patologi (se på organer og i mikroskop); i tillegg skal studentene gir en obligatorisk forelesning (5 minuter).

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 28.09.2020