MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en praktisk innføring i, PCR, isolering av plasmider, bruk av restriksjonsenzymer, transformasjon av E.coli, produksjon av rekombinant protein og sterilteknikk.

Læringsutbytte

Studenten vil beherske grunnleggende teknikker som PCR, transformasjon av bakterier, plasmidrensing, produksjon av rekombinant protein, rensing og påvisning av proteinproduktet immunologisk. Studenten skal lære sterilteknikk for dyrkning av frøplanter in vitro, og enkel ekstraksjon og spektrofotometrisk analysemetode for pigmenter. Studenten vil ha innblikk i signaloverføring (kinaser, fosfataser). Studenten har øvelse i vitenskapelig rapportering.

Innhold

Kurset gir en praktisk innføring i rekombinant protein producksjon og proteinrensing, PCR, isolerling av plasmider, bruk av restriksjonenzymer, transformasjon av E.coli, sterilteknikk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

biokjemi og cellebiologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/13 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorieøvelser, rapportskriving med obligatorisk innlevering av rapporter
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Cathrine Lillo
Faglærer
Maria Terese Creighton , Dugassa Nemie-Feyissa , Cathrine Lillo
Instituttleder
Ingunn Westvik Jolma, Gro Johnsen

Arbeidsformer

2 timer forelesning/lab-gjennomgang i 8 uker og 12 timer laboratorieundervisning, rapportskriving i 6 uker. Obligatoriske arbeidskrav (innlevering, laboratorierapporter) skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bioteknologiske arbeidsmetoder (MOT380_1) 10

Åpent for

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020