MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet gir phd-studenter mulighet til å fordype seg i instituttets forskingsområder samt i sitt eget forskingsområde.

Læringsutbytte

  • God kunnskap om Instituttets forskning innen områder som molekylærbiologi, biomedisin, mikrobiologi, plantefysiologi, bioinformatikk og proteomik, samt oversikt over de viktigste arbeidsteknikkene knyttet til områdene.
  • Detaljert kunnskap om oppbygning og funksjon av cellen og cellebestanddeler, herunder enzymatiske prosesser, transport-, regulerings-, forsvars- og reparasjonsmekanismer.
  • Kunne presentere egne og andres forskningsresultater for et publikum.

Innhold

Forskere presenterer ulike forskningsområder. Områdene som er aktuelle er: DNA reparasjon, vidregående enzymkjemi og kinetikk, signal-transduksjonsmekanismer, post-translatoriske reguleringsmekanismer, kloroplastutvikling, biologiske rytmer og adaptasjonsmekanismer/homeostase. Avhengig av PhD kandidatens planlagte PhD arbeid kan også andre områder være relevant.

Forkunnskapskrav

Master i biologisk kjemi eller tilsvarende.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen1/1 Bestått - Ikke beståttIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

2 presentasjoner

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Cathrine Lillo , Hanne Røland Hagland
Instituttleder
Ingunn Westvik Jolma, Gro Johnsen

Arbeidsformer

Forelesninger og presentasjon av eget arbeid/studium.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020