MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet biologisk kjemi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område.

Innhold

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet biologisk kjemi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Innleveringsoppgave og muntlig fremføring1/1 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)

Instituttleder
Ingunn Westvik Jolma, Gro Johnsen
Emneansvarlig
Hanne Røland Hagland , Heinz Peter Ruoff

Arbeidsformer

8 timer prosjektarbeid pr uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av aktuell faglærer.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020