MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Videregående tema i statistikk som lineære miksede modeller, variansanalyse, logistisk regresjon og forløpsanalyse, inkludert Cox-regresjon.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal man kunne bruke statistiske metoder som lineære miksede modeller, variansanalyse, logistisk regresjon og grunnleggene metoder innen forløpsanalyse for å analysere data. Man skal vite hvordan analysene utføres i relevant programvare, og man skal vite hvilke metoder som er relevante å bruke i ulike situasjoner.

Innhold

Videregående tema i statistikk som lineære miksede modeller, variansanalyse, logistisk regresjon og forløpsanalyse, inkludert Cox-regresjon. Lese og presentere statistiske forskningsresultater. Bruk av relevant programvare.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BIO907 Statistiske metoder i medisinsk forskning 1
BIO907 Statistiske metoder i medisinsk forskning 1, eller tilsvarende.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeoppgave1/1 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)

Faglærer
Bjørn Henrik Auestad, Ingvild Dalen
Emneansvarlig
Jan Terje Kvaløy
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Forelesninger, øvinger, datalab.
Emnet undervises ved kapasitet og behov.

Åpent for

PhD studenter i medisin og helsefag. Andre kan vurderes etter søknad.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennomskjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Aalen, "Statistiske metoder i medisin og helsefag", siste utgave.
Veierød, Lydersen, Laake, "Medical statistics", siste utgave.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.05.2019