MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Videregående tema i statistikk som lineære miksede modeller, variansanalyse, logistisk regresjon og forløpsanalyse, inkludert Cox-regresjon.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal man kunne bruke statistiske metoder som lineære miksede modeller, variansanalyse, logistisk regresjon og grunnleggene metoder innen forløpsanalyse for å analysere data. Man skal vite hvordan analysene utføres i relevant programvare, og man skal vite hvilke metoder som er relevante å bruke i ulike situasjoner.

Innhold

Videregående tema i statistikk som lineære miksede modeller, variansanalyse, logistisk regresjon og forløpsanalyse, inkludert Cox-regresjon. Lese og presentere statistiske forskningsresultater. Bruk av relevant programvare.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BIO907 Statistiske metoder i medisinsk forskning 1
BIO907 Statistiske metoder i medisinsk forskning 1, eller tilsvarende.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell hjemmeoppgave1/1 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)

Faglærer
Bjørn Henrik Auestad , Ingvild Dalen
Instituttleder
Ingunn Westvik Jolma, Bjørn Henrik Auestad
Emneansvarlig
Jan Terje Kvaløy

Arbeidsformer

Forelesninger, øvinger, datalab.
Emnet undervises ved kapasitet og behov.

Åpent for

PhD studenter i medisin og helsefag. Andre kan vurderes etter søknad.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennomskjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 01.10.2020