MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet skal studentene lære seg å skrive nyhetssaker for avis og nett, produsere video til tv og nett, lage mobilvideoer, dekke hendelser og ta gode pressebilder.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal:
  • Ha kunnskap om hvordan du presenterer nyhetssaker på nett, tv og i avis.
  • Ha kunnskap om hvordan du som journalist dekker hendelser.

Ferdigheter
Studenten skal:
• Kunne utvikle egne ideer, gjøre journalistisk research og finne frem til relevante kilder.
• Kunne presentere nyhetssaker på nett, tv og i avis.
• Kunne bruke mobilen som journalistisk verktøy.
• Kunne bruker ulike kamera og lydutstyr.
• Kunne vurdere den tekniske kvaliteten av det som produseres.
Generell kompetanse
Studenten skal:
• Kunne planlegge og gjennomføre gruppeoppgaver.
• Kunne presentere eget arbeid til andre.
• Kunne arbeide under press.

Innhold

Dette faget krever aktiv deltakelse i prosjekter og på seminarer. Det legges stor vekt på at studentene skal jobbe ute i felten, både i team og alene. Studentene skal selv komme med ideer til nyhetssakene de skal lage. Prosjektarbeid, praktiske øvelser, seminarer og innleveringsoppgaver må ses i sammenheng med parallellemnet Introduksjon til journalistikk. Særlig relevant er kunnskap om nyhetssjangeren, researchmetoder, kildekritikk og yrkesetikk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen1/15 dagerBestått - Ikke bestått
Konteeksamen vil foregå på tilnærmet lik måte som ved gjennomføring av ordinær eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjekter, innleveringsoppgaver og deltakelse på muntlige gjennomganger.
Prosjekter, innleveringsoppgaver og deltakelse på muntlige gjennomganger. Prosjekter, seminarer, innleveringsoppgaver og deltakelse på muntlige gjennomganger må være bestått for å kunne levere inn mappeoppgavene.
For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke har mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Siri Wichne Pedersen
Faglærer
Nadine Zoghbi , Turid Borgen

Arbeidsformer

Forelesninger, praktiske øvinger, innleveringsoppgaver og seminarer som må ses i sammenheng med parallellemnet Introduksjon til journalistikk. Emnet er del av et fulltidsstudium og kan vanskelig kombineres med fast arbeid eller annen tidkrevende aktivitet.

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium
Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020