MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet skal studenten arbeide mye ute i felten. Studenten skal lære seg ulike intervjuteknikkker. Studenten skal produsere nettsaker, nettvideoer, tv- og radioreportasjer og podkaster. Studenten skal delta på kriseøvelse, og han/hun skal være med på å drive en av Rogalands største redaksjoner i to uker.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal:
• Ha kunnskap om ulike fortellermodeller i nyhetssaker.
• Ha kunnskap om hvordan journalister bør opptre på et ulykkessted.

Ferdigheter
Studenten skal:
• Kunne formidle nyheter på radio.
• Kunne produsere podkast.
• Kunne beherske fortellertekniske virkemidler i oppbygning av nyhetssaker på flere plattformer.
• Kunne bruke kunnskap om presseetikk til å gjøre forsvarlige valg og refleksjoner i journalistisk praksis.
• Kunne rapportere fra kriser og ulykker.
• Kunne formidle norsk på en korrekt måte både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse
Studenten skal:
• Kunne gjennomføre gode intervju.
• Kunne levere nyhetssaker med korte tidsfrister.
• Kunne gi og motta konstruktive tilbakemeldinger.

Innhold

Emnet er i stor grad prosjektbasert. Læringen skjer gjennom øvingsprosjekt for mobil, nett, tv, radio og podkast. Opplegget og læringen krever aktiv deltakelse i prosjektene. Det legges stor vekt på at studenten skal stille på redaksjonsmøter med egne ideer. Studenten skal jobbe ute i felten hvor det må tas selvstendige og etiske valg.

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktisk gruppeeksamen1/12 ukerA - F
Praktisk gruppeeksamen består av journalistisk prosjekt, metoderapport og muntlig presentasjon. Vekting av karakter: journalistisk prosjekt 50 %, metoderapport 25 %, muntlig presentasjon 25 %.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltakelse, innleveringsoppgaver og muntlige gjennomganger.
Deltakelse, innleveringsoppgaver og muntlige gjennomganger. Det er obligatorisk deltakelse i alle prosjektene og seminarene i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Siri Wichne Pedersen

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, seminar, praktiske øvinger og innleveringsoppgaver som må ses i sammenheng med parallellemnet Redaksjonell organisering og produksjon. Emnet er en del av et fulltidsstudium og kan vanskelig kombineres med fast arbeid eller annen tidkrevende aktivitet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i radio, fjernsyn og på nett (BJO115_1) 10

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020