MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende forståelse av bygningsfysikk og bruk av materialer i bygninger. Videre skal studenten ha fått en grunnleggende forståelse av geotekniske problemstillinger, og kunne utføre enklere beregninger.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende forståelse av bygningsfysikk og bruk av materialer i bygninger. Videre skal studenten ha fått en grunnleggende forståelse av geotekniske problemstillinger, og kunne utføre enklere beregninger.

Innhold

Materialdelen av emnet ser på aktuelle materialer som inngår som bærende deler av konstruksjoner i Bygg og Anlegg. Aktuelle materialer kan være: betong, stål, aluminium, trematerialer, tegl, stein, asfalt.
Spesielt for betong ses på proporsjonering, delmaterialer, fremstilling, forhold ved herding og konsekvens for egenskaper til den ferdige betongen.
Geoteknikk: Introduksjon til geologi, opphavet til løsmassene, jordartenes fysiske egenskaper, porer og fasthet, stabilitetsberegninger av skråninger, aktivt og passivt jordtrykk, fundamentering på leire og sand, pælefundamentering, setninger ,vannstrømming i jord.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent formelsamling.
Godkjent kalkulator.
Eksamen består av to deler; Byggematerialer & geoteknikk. Kandidaten må bestå begge delene av eksamen. Hver eksamens del vektes 50%

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer/øvinger som må være bestått før adgang til eksamen
Alle obligatoriske labøvinger, totalt 10, må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Labøvinger har obligatorisk deltagelse og inkluderer rapporter som må godkjennes.

Fagperson(er)

Faglærer
Fernando Mazuera Rico , Jarle Berge
Emneansvarlig
Yanyan Sha
Ansvarlig laboratorieøvelser
Guzman Cruz Rodriguez , Samdar Kakay , Andreas Skaare
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

I gjennomsnitt 6 timer forelesninger og øvinger pr uke. Obligatoriske labøvinger og obligatorisk innlevering av rapporter.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bygningsmaterialer (TE0423_1) 5
Bygningsmaterialer (TE0423_A) 5
Geoteknikk (TE0081_1) 5
Geoteknikk (TE0081_A) 5
Geoteknikk (BIB130_1) 5
Bygningsteknologi (BIB140_1) 5
Byggematerialer (BYG102_2) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020