MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Emnet Vegplanlegging inngår i 3. semester i bachelorstudiet i byggfag. Det gir kunnskap om veg og transport planlegging og teknikk og trening i bruk av dataverktøy i vegprosjektering.

Læringsutbytte

Kunnskap
  • Kunnskap om Statens Vegvesen sine håndbøker innen vegplanlegging/vegutforming
  • Kunnskap om prinsipper for geometrisk utforming og teknisk utførelse av bilveger og GS-veier
  • Kunnskap om bruk av dataverktøy for bruk i vegplanlegging
  • Kunnskap om materialer for bruk i veg samt ulike laboratorietester
  • Kunnskap om planprosesser, tekniske planer og reguleringsplaner

Ferdigheter
  • Kunne planlegge transport og trafikksystemer og prosjektere veier og gater av ulike typer
  • Kunne bruke dataprogrammer til å planlegge og prosjektere
  • Kjenne lovgivning , vegnormaler og tekniske- og estetiske formingsparametre

Generell kompetanse
  • Kunne planlegge og presentere en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter, både skriftlig og grafisk
  • Beherske elektronisk presentasjon av vegprosjekter

Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskap om veg og transport planlegging og teknisk og kunnskap for å kunne planlegge og utforme gater og veger. Emnet gir trening i brukav dataverktøy i veg prosjektering, utarbeidelse og presentasjon av vegplaner. Opplæring i bruk av Novapoint, laboratorieøvinger med rapport, prosjektoppgave i prosjektering med Novapoint.

Forkunnskapskrav

ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Anbefalte forkunnskaper

BYG105 Stedsforståelse og Byteori, BYG110 Byrommet

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen og øving/innlevering1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Vurderingsformen består av en skriftlig eksamen, en laboratorierapport og en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven består av to deler: en laboratorierapport og en oppgaveinnlevering. Alle tre (skriftlig eksamen, labrapport og oppgaveinnlevering) må innleveres. Studenter må levere inn labrapport og oppgaveinnlevering, og studenter må ta eksamen.
Skriftlig eksamen teller 50%, lab rapport teller 20% og oppgaveinnlevering teller 30%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger

Fagperson(er)

Faglærer
Kjartan Gidskehaug, Jarle Berge, John Charles Grønli
Emneansvarlig
Kjartan Gidskehaug, Ari Krisna Mawira Tarigan
Ansvarlig laboratorieøvelser
Thor Johan Aksland
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger og praktiske øvinger på laboratorium. Prosjektoppgave med prosjektering av en veg/gate. Testing av vegmaterialer i laboratoriet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vegplanlegging (BIB570_1) 10
Tekniske planer (BIB330_1) 5
Vegbygg (BIB370_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum publiseres omlag 14 dager før påmelding til emnet åpner


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.02.2020