MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet Vegplanlegging inngår i 3. semester i bachelorstudiet i byggfag. Det gir kunnskap om veg og transport planlegging og teknikk og trening i bruk av dataverktøy i vegprosjektering.

Læringsutbytte

Kunnskap
  • Kunnskap om Statens Vegvesen sine håndbøker innen vegplanlegging/vegutforming
  • Kunnskap om prinsipper for geometrisk utforming og teknisk utførelse av bilveger og GS-veier
  • Kunnskap om bruk av dataverktøy for bruk i vegplanlegging
  • Kunnskap om materialer for bruk i veg samt ulike laboratorietester
  • Kunnskap om planprosesser, tekniske planer og reguleringsplaner

Ferdigheter
  • Kunne planlegge transport og trafikksystemer og prosjektere veier og gater av ulike typer
  • Kunne bruke dataprogrammer til å planlegge og prosjektere
  • Kjenne lovgivning , vegnormaler og tekniske- og estetiske formingsparametre

Generell kompetanse
  • Kunne planlegge og presentere en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter, både skriftlig og grafisk
  • Beherske elektronisk presentasjon av vegprosjekter

Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskap om veg og transport planlegging og teknisk og kunnskap for å kunne planlegge og utforme gater og veger. Emnet gir trening i brukav dataverktøy i veg prosjektering, utarbeidelse og presentasjon av vegplaner. Opplæring i bruk av Novapoint, laboratorieøvinger med rapport, prosjektoppgave i prosjektering med Novapoint.

Forkunnskapskrav

ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Anbefalte forkunnskaper

BYG105 Stedsforståelse og Byteori, BYG110 Byrommet

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen, labrapport og prosjektoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen5/104 timerA - F
Labratrorierapport2/10
Prosjektoppgave3/10 A - F
Vurderingsformen består av en skriftlig eksamen, en laboratorierapport og en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven består av to deler: en laboratorierapport og en oppgaveinnlevering. Alle tre (skriftlig eksamen, labrapport og oppgaveinnlevering) må innleveres. Studenter må levere inn labrapport og oppgaveinnlevering, og studenter må ta eksamen.
Skriftlig eksamen teller 50%, lab rapport teller 20% og oppgaveinnlevering teller 30%.

Fagperson(er)

Faglærer
Kjartan Gidskehaug, Jarle Berge, John Charles Grønli
Emneansvarlig
Ari Krisna Mawira Tarigan
Ansvarlig laboratorieøvelser
Guzman Cruz Rodriguez , Thor Johan Aksland, Andreas Skaare
Laboratorieingeniør
Guzman Cruz Rodriguez
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger og praktiske øvinger på laboratorium. Prosjektoppgave med prosjektering av en veg/gate. Testing av vegmaterialer i laboratoriet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vegplanlegging (BIB570_1) 10
Tekniske planer (BIB330_1) 5
Vegbygg (BIB370_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 28.10.2020