MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en Introduksjon til egenskaper av stål, oppførsel av stålkonstruksjoner, tilsvarende brudd / svikt scenarier og konstruksjonsfilosofi. Kurset gir i hovedsak en grunnleggende forståelse av til å konstruere prinsipper av stålelementer i bruk-, brudd- og utmattingsgrensetilstand alt etter Eurocode og Norsk standard. Kurset tar også for seg noen casestudier.

Læringsutbytte

Etter kurset skal studentene være i stand til å konstruere stålelementer i strekk, trykk, bøyning, aksielt belastede elementer utsatt for bøyning og torsjon i bruk-, brudd- og utmattingsgrensetilstand. Studentene skal være i stand til å gjenkjenne bruddmodeller, som skyldes skader, erosjon eller utmatting, samt kunne vedlikeholde og utbedre skadede stål elementer.

Innhold

Introduksjon til stålkonstruksjoner; Egenskaper og oppførsel av konstruksjonsstål. Konstruksjonsfilosofi og norske standarder; anvendelser. elastisk og plastisk design. Normal krefter, moment, skjær og vipping. Konstruksjoner utsatt for kombinasjon av krefter. Torsjon, tynnveggede konstruksjoner og knutepunkt i bruks-, brudd- og utmattingsgrensetilstand. Alt etter norsk standard. Introduksjon til NORSOK og regler for bærende konstruksjoner til havs. Introduksjon til andre metalliske materialer for bærende konstruksjoner, f.eks. aluminium

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - F1)
1) Alle kalkulatorer, Norsk Standard NS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014+NA:2015, Norsk Standard NS-1993-1-8: 2005+NA:2009, Norsk Standard NS-EN 1993-1-5:2006+NA:2009, Norsk Standard NS-EN 1993-1-9:2005+NA:2010, Steel Profile and Formula book “Stålkonstrukjoner”, Maximum 10 pages (A4 size) of own handwritten notes

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger
75% av de obligatoriske regneøvingene (totalt 8) må være godkjente for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Ansvarlig laboratorieøvelser
Samdar Kakay
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og 2 timer regneøvinger per uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Stålkonstruksjoner 1 (BIB520_1) 5
Stålkonstruksjoner 2 (BIB510_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk
Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020