MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Faget gir en innføring i gjennomføring, planlegging og utførelse av et byggeprosjekt. De forskjellige rollene og relevante standardene gjennomgås.
Det gis en innføring i ByggInformasjonsModellering (BIM) og de forskjellige programmene som benyttes gjennom prosjekteringsfasen.

Læringsutbytte

Etter faget skal studenten ha inngående forståelse for gjennomføring, planlegging og utførelse av et byggeprosjekt, relevante fag-standarder og bruk av programvare for Bygginformsjonsmodeller (BIM).

Innhold

Prosjektstyring og nettverksplanlegging. Organisering og gjennomføring av byggesaker og selve byggeprosessen. Produksjonsstyring for bygg og anlegg. Kontraktstandarder. Arbeidsbeskrivelse.
Bygningslovgivning og forskrifter. HMS planlegging. Bruk av Bygginformasjonsmodeller (BIM) i prosjektering og innføring i de forskjellige dataverktøyene som inngår i disse prosessene.

Forkunnskapskrav

Studentene må beherske grunnleggende bruk av tegneprogrammet Revit, tilsvarende læringsutbyttet i ING110 Ingeniørfaglig innføring - bygg.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig prøve og prosjektoppgave1/14 timerA - FHjelpemiddelhefte utarbeidet av foreleser.
Totalkarakter bestemmes av skriftlig eksamen og karakter på to innleveringsoppgaver. Skriftlig eksamen teller 50 % og innleveringsoppgaver teller 50 %. Totalkarakter settes av faglærer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringer
Alle obligatoriske øvinger (totalt 2) må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Faglærer
Fredrik Bjørheim , Thor Johan Aksland, Knut Erik Bang
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen
Studiekoordinator
Marianne Sun May Per

Arbeidsformer

6 timer forelesning og øvinger pr uke. Obligatorisk innlevering av øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Prosjektadministrasjon (TE0409_A) 5
Prosjektadministrasjon (BIB400_1) 5
Prosjektadministrasjon (TE0409_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum publiseres omlag 14 dager før påmelding til emnet åpner


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 29.02.2020