MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir i hovedsak en grunnleggende forståelse av elastisk-plastisk oppførsel og prinsippene bak plastisk sammenbrudd og energiopptak i konstruksjoner. Kurset dekker de teoremer og metoder i plast analyse. Plastisk kapasitet av bjelker og rammer. Kurset tar også for seg noen casestudier (kollisjon og fallende laster analyse) og gir samtidig introduksjon til retningslinjer for utilsiktet Limit State design.

Læringsutbytte

Etter å ha avlagt eksamen i kurset skal studenten være grundig kjent med prinsippene bak plastisk sammenbrudd og energiopptak i konstruksjoner. Med bakgrunn i dette skal studentene kunne anvende metoder for analyse og dimensjonering av konstruksjoner og konstruksjonselementer på land og til havs i brudd- og ulykkesgrensetilstanden under plastisk materialoppførsel.

Innhold

Prinsipp for dimensjonering av konstruksjoner i brudd- og ulykkesgrensetilstanden. Plastisk kapasitet av bjelker og rammer utsatt for tverrlast, uten og med aksiallast. Plastiske ledd. Grenseteoremer. Flyteleddteori for bjelker og rammer; flytelinjeteori for plater. Plastisk kapasitet av bolt- og sveiseforbindelser. Kapasitet av rørknutepunkt. Kapasitet av skadet tverrsnitt. Kollisjon, fallende laster. Globale analyser.

Forkunnskapskrav

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/13 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger
80% av de obligatoriske regneøvinger (totalt 5) må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

I gjennomsnitt 3 timer forelesning og 1 time regneøving pr. uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Plastisk konstruksjonsanalyse (MOK200_1) 5

Åpent for

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020