MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal gi en innføring i analyse og tiltak til å begrense svingninger av bygg- og maskinkonstruksjoner.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en innføring i analyse og kontroll av svinginger i konstruksjoner og mekaniske system. Etter endt emne skal studenten:
  • kjenne til de grunnleggende begrepene innen dynamisk analyse av konstruksjoner
  • kunne sette opp svingeligning(er) for system med en- og flere frihetsgrader
  • kunne beregne udempede egnefrekvenser og svingformer
  • ha god forståelse av og kunne modellere ulike typer dempning i konstruksjoner
  • kunne beregne fri forskyvningsrespons for udempet og dempet system
  • kunne beregne respons av et udempet og dempet system under harmonisk last
  • kunne beregne respons av et system under en ikke-harmonisk last ved bruk av impuls-respons metoden
  • ha god forståelse for skrittvis numerisk integrasjon

Innhold

Fri svinging av system med en frihetsgrad. Dempningsmodeller. Svinging under harmonisk og ikke- harmonisk eksitasjon. Mekanisk overføringsfunksjon, frekvensrespons. Impulsrespons. Svinging av system med flere frihetsgrader; matriseformulering, egensvingeproblemet, modal analyse, modal superposisjon. Skrittvis numerisk integrasjon.

Forkunnskapskrav

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/14 timerA - FBestemt enkel kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger, hvorav 7 av 9 må være godkjente før adgang til eksamen
9 øvinger hvorav 7 må være godkjent for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jasna Bogunovic Jakobsen
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

I gjennomsnitt 5 timer forelesning og 1 time øving pr uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. Laboratorieøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Mekaniske svingninger (MOM140_1) 5

Åpent for

- Master nivå på Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Rao, S.S.: Mechanical Vibrations, Femte utgave Pearson Prentice Hall, 2005, SI utgave


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.09.2019