MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Prosjekt-basert emne innen byutvikling.

Læringsutbytte

Når studenten har gjennomført kurset, skal han/hun (avhengig av valget for fordypning i forskjellig grad) ha
 • kunnskap om vitenskapelige analysemetoder for urbane situasjoner
 • forståelse for og evenen til å tolke steders kvalitet, kultur og identitet
 • innsikt i brukerbehov og samfunnsstruktur
 • forståelse for utfordringer befolkningsendringer medfører for bomiljø, transport, energiløsninger, jordvern, samfunnssikkerhet, klima, osv.

Når studenten har gjennomført kurset, skal han/hun (avhengig av valget for fordypning i forskjellig grad) kunne
 • utføre stedsanalyser i relevant skala for valgt tema
 • kunne utvikle konsept, bygge- eller planprogram som grunnlag for prosjektering
 • utarbeide balanserte areal- og transportplaner og evaluere planer på et strategisk nivå
 • anvende vitenskapelig og planmessig relevant metode for å besvare gitt problemstilling

Når studenten har gjennomført kurset, skal han/hun (avhengig av valget for fordypning i forskjellig grad) ha generell kompetanse i
 • utvikling og gjennomføring av et gitt proskjekt/oppgave innen valgt tema
 • fordypning i et gitt tema
 • selvstendig utføring av teoretisk, kreativt og/eller teknsisk faglig arbeid
 • presentere byutviklings- eller urban design prosjekter på en overbevisende måte ved hjelp av skisser/tegninger/illustrasjoner, tekst, fysisk/virtuell modell

Innhold

Emnet er et avansert prosjektemne i byutvikling, byplanlegging og urban design, og kan velges med forskjellige fordypningstema. Emnet omfatter intensivt arbeid med å undersøke, utrede og formgi byområder av forskjellige skala, eller å utrede konseptuelle eller teoretiske problemstillinger ved hjelp av vitenskapelig og planmessig relevant metode. Emnet har til formål å gi studentern mulighet til å inngående fordype seg i problemstillinger i forhold til bygninger, byrom, byer og regioner, mobilitet og energiforsyning.
Faget kan være forberedende for masteroppgaven.
Fordypning og oppgaven er avhengig av veilederens tilgjengelighet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave og fremlegg1/1 A - F
Emnet består av arbeidet med prosjekt. Omfanget av prosjektarbeidet vil bli avklart med faglærer i oppstarten avhengig av valgt tema. Karakter blir satt av faglærer på bakgrunn av innlevert prosjektarbeid.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Faglærer
Harald Nils Røstvik
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Selvstendig studium og prosjektarbeid (individuellt eller i grupper) med veiledning. NB! Mulighet for veiledning må avtales med fagansvarlig før oppmelding i emnet!
Studentene må i avtale med læreren utvikle sin egen arbeidsplan i begynnelsen av semesteret. Denne planen skal ha flere faser, og i hver av dem bør det utvikles en form for rapport eller fremdrift av prosjektet som gjør det mulig å overvåke fremdriften. Samsvar med denne planen med minst 75% vil være nødvendig for at studenten skal levere den endelige rapporten.

Åpent for

Byplanlegging - Master
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020