MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuelt prosjektarbeid1/1 A - F

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Daniela Müller-Eie
Faglærer
Tegg Westbrook , Harald Nils Røstvik
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Åpent for

Studenter som oppfyller opptakskrav for mastergrad i byplanlegging.

Emneevaluering

Course evaluation takes place in accordance with the faculty guidelines.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 09.08.2020