MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.


I dette emnet lærer studentene prosessen med å utvikle programvare.

Læringsutbytte


Kunnskap:

- Kan utvikle programvare i henhold til brukerspesifikasjoner.

- Prinsipper og rammeverk for programvareutvikling: Smidige (Agile) metoder, testdrevet utvikling, scrum, design patterns.

Ferdigheter:

- Kunne gjennomføre et programmeringsprosjekt med bruk smidig utviklingsstrategi

- Kan praktisere SOLID-prinsippene ved koding av programvare

Generell kompetanse:

- Kan samarbeide i gruppe med rammeverket Scrum som prosjektverktøy.

Innhold

I dette emnet skal studentene lære prosessen med å utvikle programvare. I grupper skal det gjennomføres et prosjekt med smidige ("agile") metoder for utviklingen. Det blir gitt en oppgave ved starten av semesteret som gruppene skal løse. SOLID-prinsippene skal ligge til grunn for programmeringen. Scrum er rammeverket for prosessen. Testdrevet utvikling (TDD) er sentralt. I tillegg blir design patterns presentert.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
  • DAT100 Objektorientert programmering
  • BID230 Grunnleggende programmering

Anbefalte forkunnskaper

BIE270 Datastrukturer og algoritmer, DAT200 Algoritmer og datastrukturer

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuell statusrapport, Muntlig fremføring
Studenten må levere inn individuell statusrapport hver uke gjennom hele semesteret og en muntlig presentasjon av prosjektet ved semesterslutt.

Fagperson(er)

Faglærer
Glenn Frode Henriksen
Emneansvarlig
Tom Ryen

Arbeidsformer

Forelesninger 4 timer i uken de første 6 ukene. Studentene jobber i grupper på 4 - 7 studenter per gruppe. Gruppene får veiledning av foreleser til faste tider gjennom hele semesteret.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Programutvikling (BID130_1) 10

Åpent for

Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Roger S. Pressmann: "Software Engineering: A Practitioners Approach", McGraw-Hill forlag.


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 19.07.2018