MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Prosjektet skal gi øving i å løse en forskningsoppgave innen fagområdet datateknikk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten ha detaljert kunnskap om temaet for prosjektet og være i stand til å gjøre et grundig forsknings- og utviklingsarbeid innenfor temaet.

Innhold

Prosjektet skal gi øving i å løse en forskningsoppgave innen datateknikk fagområdet. Prosjektet er tenkt å være et forprosjekt til masteroppgaven. Prosjektoppgaver kunngjøres av instituttet i god tid før semesterstart; oppgaver kan også foreslås av studenter/bedrifter, men det stilles strenge krav til godkjenning. Det stilles ikke krav til at studenten må videreføre arbeidet i en masteroppgave, men gir i noen tilfeller mulighet for dette. Studenten kan med andre ord velge et annet prosjekt som masteroppgave. Instituttet tildeler oppgaver basert på karakterer og studentens forutsetninger for å løse oppgaven. Hvert prosjekt skal ha en faglig ansvarlig og en veileder. For instituttprosjekt er normalt veileder og faglig ansvarlig samme person.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Rapport1/1 A - FAlle.
Emnet evalueres (internt) i sin helhet basert på innlevert rapport.
Hver student må levere individuell rapport.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Leander Nikolaus Jehl
Faglærer
Antorweep Chakravorty, Vinay Jayarama Setty, Gianfranco Nencioni, Krisztian Balog, Tomasz Wiktorski, Erlend Tøssebro, Terje Per Kårstad, Hein Meling, Reggie Davidrajuh
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

15 timer prosjektarbeid per uke tilsvarende 10 sp. Prosjektrapporten skal innleveres innen 30. juni eller 23. desember. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av valgt faglærer. Det forventes selvstendig arbeid mellom veiledningene på linje med det som forventes i tilknytning til masteroppgaven.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Prosjekt i datateknikk (MID240_1) 10

Åpent for

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. Emnet tilbys kun til studenter som skal ta masteroppgave i påfølgende semester. Emnet kan ikke tas samtidig med masteroppgave.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Vitenskaplige artikkeler og annen litteratur relatert til valgt prosjektoppgave.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.04.2019