MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Prosjektet skal gi øving i å løse en forskningsoppgave innen fagområdet datateknikk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten ha detaljert kunnskap om temaet for prosjektet og være i stand til å gjøre et grundig forsknings- og utviklingsarbeid innenfor temaet.

Innhold

Prosjektet skal gi øving i å løse en forskningsoppgave innen datateknikk fagområdet. Prosjektet er tenkt å være et forprosjekt til masteroppgaven. Prosjektoppgaver kunngjøres av instituttet i god tid før semesterstart; oppgaver kan også foreslås av studenter/bedrifter, men det stilles strenge krav til godkjenning. Det stilles ikke krav til at studenten må videreføre arbeidet i en masteroppgave, men gir i noen tilfeller mulighet for dette. Studenten kan med andre ord velge et annet prosjekt som masteroppgave. Instituttet tildeler oppgaver basert på karakterer og studentens forutsetninger for å løse oppgaven. Dersom studenten mangler nødvendige forkunnskaper kan man risikere å ikke bli tildelt et prosjekt.
Hvert prosjekt skal ha en faglig ansvarlig og en veileder. For instituttprosjekt er normalt veileder og faglig ansvarlig samme person.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Rapport1/1 A - FAlle.
Emnet evalueres (internt) i sin helhet basert på innlevert rapport.
Hver student må levere individuell rapport.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Leander Nikolaus Jehl
Faglærer
Antorweep Chakravorty , Vinay Jayarama Setty , Gianfranco Nencioni , Krisztian Balog , Tomasz Wiktorski , Erlend Tøssebro , Hein Meling , Reggie Davidrajuh
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

15 timer prosjektarbeid per uke tilsvarende 10 sp. Prosjektrapporten skal innleveres innen 17. desember. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av tildelt veileder. Det forventes selvstendig arbeid mellom veiledningene på linje med det som forventes i tilknytning til masteroppgaven.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Prosjekt i datateknikk (MID240_1) 10

Åpent for

Datateknologi - Master program

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 21.10.2020