MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Prosjektarbeide skreddersydd til kandidatens forskningsområde.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område

Innhold

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet datateknikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave og muntlig fremføring1/1 Bestått - Ikke bestått
Vurderingsform avhenger av type prosjekt basert på PhD arbeidet.

Fagperson(er)

Veileder
Krisztian Balog , Tomasz Wiktorski , Erlend Tøssebro , Hein Meling , Reggie Davidrajuh , Tom Ryen , Rong Chunming
Emneansvarlig
Tomasz Wiktorski
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

8 timer prosjektarbeid per uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av valgt faglærer

Åpent for

PhD program i vitenskap og teknologi

Emneevaluering

Skjema og/eller diskusjon

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 21.09.2020