MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset innledes med en orientering om forskerutdanningen og ph.d.-kandidatenes vilkår ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Ph.d.-kandidatenes eget prosjekt presenteres kort i løpet av kursdagen.

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal studentene kunne:
Kjenne til og bruke ph.d.-forskriften og retningslinjer for ph.d-utdanningen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.
Kjenne til og bruke forskningsetiske retningslinjer
Planlegge og utvikle eget forskningsprosjekt i henhold til institusjonens måter å kvalitetssikre doktorgradsutdanningen på.

Innhold

Ph.d.-kandidaten skal gjennom kurset bli kjent med de retningslinjene og veiledende dokumentene som gjelder for kvalitetssikring på ulike tidspunkt i ph.d.-utdanningen (jf. studieplan for ph.d.-programmene ved UH-fakultetet). Spesifikt vil seminaret inneholde tema som forskningsetikk, datahåndtering, planlegging av ph.d.-løpet og veiledning.

Forkunnskapskrav

Kandidater som er tatt opp på ph.d.-utdanning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har de nødvendige kvalifikasjoner for å delta.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig og muntlig presentasjon av eget prosjekt1/1

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75 % oppmøte

Fagperson(er)

Faglærer
Ulrich Dettweiler , Jeanette Rollheim

Arbeidsformer

Seminar (én eller 1/2 dag, avhengig av antall nye ph.d.-kandidater og om det må skje digitalt eller på campus) med forelesning, diskusjoner og muntlige presentasjoner.

Åpent for

Lesevitenskap - Ph.d.
Utdanningsvitenskap - Ph.d.

Emneevaluering

Evaluering av seminaret sendes ut etter at det er gjennomført, iht. UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, NESH 2016.
(Forsknings)etiske retningslinjer for veiledere/ansatte ved Universitetet i Stavanger (revidert 2018)
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger (revidert 13.6.2019)
Studieplan - Ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora (etablert juni 2020)
Vurdering av kvalitet og framdrift i doktorgradsprosjekt. Retningslinjer for phd-programmene Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Veiledende mal for revidert ph.d.-plan
Veiledende standard for ph.d.-avhandlinger ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Skjema for søknad om godkjenning av opplæringsdel

Anbefalt:
Anders Johansen: Skriv! Håndverk i sakprosa. Oslo, Spartacus, 2009.
Lotte Riencker: "Skriving og kunnskapsbygging i høyere utdanning - hva vet vi, hva trenger vi å vite?", i: Synnøve Matre og Torlaug Løkensgard Hoel: Skrive for nåtid og framtid. Skriving og rettleiing i høgre utdanning. Trondheim, Tapir, 2007.
Sissel Lie: "Kjøreregler for PhD-veiledning", i: Synnøve Matre og Torlaug Løkensgard Hoel: Skrive for nåtid og framtid. Skriving og rettleiing i høgre utdanning. Trondheim, Tapir, 2007.


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020