MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nyttig beslutningsstøtte. Tema som omtales i kurset er blant annet:
 • Grunnleggende begreper og prinsipper
 • Elementene som inngår i risikoanalyseprosessen
 • Hva som er hensikten med en risikovurdering, og hvordan slike vurderinger bør planlegges og gjennomføres
 • Hva som er viktig å ta hensyn til når man skal presentere et risikobilde
 • Oversikt over de mest brukte risikoanalysemetodene
 • Eksempler på anvendelse

Som en del av kurset skal studentene skrive og presentere en prosjektoppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene skal ha bred kunnskap om hva en risikoanalyse er. De skal ha inngående kjennskap til de ulike trinnene i risikoanalyseprosessen, samt kunnskap om de vanligste risikoanalysemetodene som benyttes.
Ferdigheter:
Studentene skal være i stand til å gjennomføre enkle risikoanalyser.
Generell kompetanse:
Studentene skal ha forståelse for hvordan risikoanalyse kan brukes og misbrukes

Innhold

Kurset gir en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nyttig beslutningsstøtte. Tema som omtales i kurset er blant annet:
 • Grunnleggende begreper og prinsipper
 • Elementene som inngår i risikoanalyseprosessen
 • Hva som er hensikten med en risikovurdering, og hvordan slike vurderinger bør planlegges og gjennomføres
 • Hva som er viktig å ta hensyn til når man skal presentere et risikobilde
 • Oversikt over de mest brukte risikoanalysemetodene
 • Eksempler på anvendelse

Som en del av kurset skal studentene skrive og presentere en prosjektoppgave.
Kurset består 3 samlinger:
Samling 1: To dager med forelesninger.
Samling 2: Én dag med gruppearbeid der studentgruppene jobber med prosjektoppgaven. Alle gruppene får veiledning i løpet av dagen. Studentene får også veiledning på e-post utenom de oppsatte samlingene.
Samling 3: To dager. Første dag er det forelesninger, herunder forberedelse til eksamen. Andre dag er det presentasjon av prosjektoppgaven.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Prosjektoppgave og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave1/4 A - F
Muntlig eksamen3/4 A - F
Muntlig eksamen vurderes iht. karakterskalaen A-F. Prosjektoppgaven (gruppe) og presentasjon av denne på siste samling tillegges 25 % vekt ved karaktersettingen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

E-læringen og gruppeoppgaven

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Eirik Bjorheim Abrahamsen
Faglærer
Jon Tømmerås Selvik

Arbeidsformer

Kurset består 3 samlinger:
Samling 1: To dager med forelesninger.
Samling 2: Én dag med gruppearbeid der studentgruppene jobber med prosjektoppgaven. Alle gruppene får veiledning i løpet av dagen. Studentene får også veiledning på e-post utenom de oppsatte samlingene.
Samling 3: To dager. Første dag er det forelesninger, herunder forberedelse til eksamen. Andre dag er det presentasjon av prosjektoppgaven.

Åpent for

Erfaringsbasert master innen risikostyring og sikkerhetsledelse

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.09.2020