MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nyttig beslutningsstøtte. Tema som omtales i kurset er blant annet:
 • Grunnleggende begreper og prinsipper
 • Elementene som inngår i risikoanalyseprosessen
 • Hva som er hensikten med en risikovurdering, og hvordan slike vurderinger bør planlegges og gjennomføres
 • Hva som er viktig å ta hensyn til når man skal presentere et risikobilde
 • Oversikt over de mest brukte risikoanalysemetodene
 • Eksempler på anvendelse

Som en del av kurset skal studentene skrive og presentere en prosjektoppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene skal ha bred kunnskap om hva en risikoanalyse er. De skal ha inngående kjennskap til de ulike trinnene i risikoanalyseprosessen, samt kunnskap om de vanligste risikoanalysemetodene som benyttes.
Ferdigheter:
Studentene skal være i stand til å gjennomføre enkle risikoanalyser.
Generell kompetanse:
Studentene skal ha forståelse for hvordan risikoanalyse kan brukes og misbrukes

Innhold

Kurset gir en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nyttig beslutningsstøtte. Tema som omtales i kurset er blant annet:
 • Grunnleggende begreper og prinsipper
 • Elementene som inngår i risikoanalyseprosessen
 • Hva som er hensikten med en risikovurdering, og hvordan slike vurderinger bør planlegges og gjennomføres
 • Hva som er viktig å ta hensyn til når man skal presentere et risikobilde
 • Oversikt over de mest brukte risikoanalysemetodene
 • Eksempler på anvendelse

Som en del av kurset skal studentene skrive og presentere en prosjektoppgave.
Kurset består 3 samlinger:
Samling 1: To dager med forelesninger.
Samling 2: Én dag med gruppearbeid der studentgruppene jobber med prosjektoppgaven. Alle gruppene får veiledning i løpet av dagen. Studentene får også veiledning på e-post utenom de oppsatte samlingene.
Samling 3: To dager. Første dag er det forelesninger, herunder forberedelse til eksamen. Andre dag er det presentasjon av prosjektoppgaven.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Prosjektoppgave og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave1/4 A - F
Muntlig eksamen3/4 A - F
Muntlig eksamen vurderes iht. karakterskalaen A-F. Prosjektoppgaven (gruppe) og presentasjon av denne på siste samling tillegges 25 % vekt ved karaktersettingen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

E-læringen og gruppeoppgaven

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Eirik Bjorheim Abrahamsen
Faglærer
Jon Tømmerås Selvik

Arbeidsformer

Kurset består 3 samlinger:
Samling 1: To dager med forelesninger.
Samling 2: Én dag med gruppearbeid der studentgruppene jobber med prosjektoppgaven. Alle gruppene får veiledning i løpet av dagen. Studentene får også veiledning på e-post utenom de oppsatte samlingene.
Samling 3: To dager. Første dag er det forelesninger, herunder forberedelse til eksamen. Andre dag er det presentasjon av prosjektoppgaven.

Åpent for

Erfaringsbasert master innen risikostyring og sikkerhetsledelse

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 14.07.2020