MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studentene ha fått en innføring i hva risikostyring er og kunne forstå:
 • Grunnleggende begreper og prinsipper som brukes i risikostyring
 • Risikostyringsprosessen
 • Hvordan risiko bør kommuniseres
 • Perspektiver på risiko
 • Metoder for å beskrive usikkerhet
 • Teori og metoder fra økonomi og beslutningsanalyse
 • Menneske, teknologi og organisasjon (MTO)
 • Kritisk infrastruktur
 • Forsiktighetsprinsippet og føre var-prinsippet
 • Målstyring, risikoaksept og risikoreduksjon (ALARP)
 • Prinsipper, prosess og rammeverk for risikostyring (ISO 31000)
 • Suksessfaktorer for risikostyring

Innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet. Andre sentrale tema er beslutninger under usikkerhet, risikostyringsprosessen og hovedelementer i styrings- og beslutningsprosessen. Emnet presenterer en generell tilnærming til risikostyring, og er nyttig for deltakere fra mange ulike sektorer. Eksemplene har en overvekt av sikkerhetsrelaterte problemstillinger. Likevel er teorien og prinsippene generelle, og har stor nytteverdi også på andre områder, som for eksempel prosjektstyring.
Som en del av emnet skal studentene skrive og presentere en prosjektoppgave i gruppe.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering


Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen vurderes iht. karakterskalaen A-F. Prosjektoppgaven (gruppe) og presentasjon av denne på siste samling tillegges 25 % vekt ved karaktersettingen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jon Tømmerås Selvik
Faglærer
Eirik Bjorheim Abrahamsen

Arbeidsformer

Kurset består av e-læring og samlinger. E-læringen gjennomføres av studentene på egenhånd. Samlingene gjennomføres slik:
Samling 1: To dager med forelesninger.
Samling 2: Én dag med gruppearbeid der studentgruppene jobber med prosjektoppgaven. Alle gruppene får veiledning i løpet av dagen.
Samling 3: To dager. Første dag er det forelesninger, herunder forberedelse til eksamen. Andre dag er det presentasjon av prosjektoppgaven.
Studentene får veiledning på e-post utenom de oppsatte samlingene.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Risikostyring (FXRS100_1) 10

Åpent for

Erfaringsbasert master innen risikostyring og sikkerhetsledelse

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.09.2020