MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

DAT110 Grunnleggende programmering, ING100 Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FAlle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regneøvinger, Laboratorieøvinger

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Morten Tengesdal
Ansvarlig laboratorieøvelser
Jon Fidjeland
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Digital og analog elektronikk (BIE230_1) 5
Digital og analog elektronikk 2 (TE0623_1) 5
Digital og analog elektronikk 2 (TE0623_A) 5
Digitalteknikk (BIE260_1) 5

Åpent for

Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Litteratur

Litteratur/pensum publiseres omlag 14 dager før påmelding til emnet åpner


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 28.02.2020