MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset inneholder følgende emner: Stokastiske vektorer og prosesser, analyse med 2. ordens momenter, lineære transformasjoner, estimering, optimal filtrering, lineær prediksjon, lineære modeller og spektralestimering.

Læringsutbytte

Kurset ser på statistisk signalbehandling av samplede signaler og systemer, med hovedfokus på verktøy og metoder for å anvende tilfeldige prosesser til signalmodellering, filtrering og estimering. Både fundamental og videregående teori blir dekket.

Innhold

Kurset inneholder følgende emner: Stokastiske vektorer og prosesser, analyse med 2. ordens momenter, lineære transformasjoner, estimering, optimal filtrering, lineær prediksjon, lineære modeller og spektralestimering.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

ELE500 Signalbehandling

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En muntlig prøve1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regneøvinger og dataøvinger

Fagperson(er)

Faglærer
Karl Skretting , Kjersti Engan , J.H. Husøy
Instituttleder
Tom Ryen
Emneansvarlig
Sven Ole Aase

Arbeidsformer

Ledet selvstudium. Forelesning kan i enkelte tilfeller arrangeres.

Åpent for

PhD program i vitenskap og teknologi

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 06.08.2020