MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.GEO110 undersøker ulike typer sediment og sedimentære bergarter, deres opprinnelse og avsetning, vilket er grunnleggende for forståelsen av reservoarbergarter. Hensikten er å gjøre studentene kjent med grunnleggende begreper og geologiske prosesser som fører til produksjon av sediment, for eksempel sedimenttransport, avsettning og diagenese. Andre temaer inkluderer:

- Introduksjon til stratigrafiske prinsipper

- Eksempler på kjente hydrokarbonreservoare i sin geotektoniske kontekst

Kurset inkluderer mulighet for korte, frivillige geologiske felturer. Deltakelsesavgift kan belastes for å dekke transportkostnader.

Læringsutbytte


Kunnskap:

Forståelse av sedimentologiske prosesser

Identifisering av sedimentære bergarter

Forståelse av grunnleggende prinsipper for stratigrafiske metoder

Forståelse av forholdet mellom orogeniske prosesser (platetektonikk), klima og produksjon av sediment og reservoarer

Ferdigheter:

Kunne identifisere, beskrive og tolke sedimentære bergarter

Kunne velge og bruke den mest hensiktsmessige stratigrafiske metoden for å definere sedimentære enheter

Kunne anvende grunnleggende sedimentologiske konsepter for leting og produksjon av hydrokarboner

Generell kompetanse:

Bakgrunn om sedimentologi og petroleumsgeologi som kan brukes som grunnlag for andre områder innen geologi, ingeniørfag og økonomi

Ha en forståelse for kompleksiteten av sedimentologiske prosesser relatert til bassin-eksterne parametere for å forklare avsetningen av mineralressurser og hydrokarboner

Kommunisere og uttrykke sedimentologiske prosesser i hydrokarbonindustrien og å vurdere potensialet for hydrokarbonavsetninger

Innhold


GEO110 undersøker ulike typer sediment og sedimentære bergarter, deres opprinnelse og avsetning, vilket er grunnleggende for forståelsen av reservoarbergarter. Hensikten er å gjøre studentene kjent med grunnleggende begreper og geologiske prosesser som fører til produksjon av sediment, for eksempel sedimenttransport, avsettning og diagenese. Andre temaer inkluderer:

- Introduksjon til stratigrafiske prinsipper

- Eksempler på kjente hydrokarbonreservoare i sin geotektoniske kontekst

Kurset inkluderer mulighet for korte, frivillige geologiske felturer. Deltakelsesavgift kan belastes for å dekke transportkostnader.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
  • GEO100 Geologi, MAT100 Matematiske metoder 1
  • BIP330 Geologi, ÅMA100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappevurdering1/1 A - F

Vurderingen består av:

Mappevurdering: 100%:
  • Test 50%
  • 12 innleveringsoppgaver 50%

Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet. Hvis du stryker en del av mappen, må du ta hele emnet på ny neste år. Faglærer setter endelelig karakter i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingrid Carita Augustsson

Arbeidsformer

Kurset inkluderer forelesninger, laboratoriepraksis og frivillig(e) ekskursjon(er) (ikke obligatorisk)

8 timer forelesninger og laboratorieøvelser per uke

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sedimentologi og stratigrafi for ingeniører (BIP360_1) 5

Åpent for

Åpent for studenter i bachelor for petroleumsgeologi og bachelor for petroleumsteknologi.

Emneevaluering

Standard UiS procedures

Litteratur


Anbefalt:

1. Nichols, G., 2009. Sedimentology and Stratigraphy, 2nd ed. Wiley-Blackwell, 419 pp. Andre generelle sedimentologi-bøker kan anvendes som alternative.

2a. Lysholm, S., 2011. Introduction to Petroleum Geology, Norwegian Petroleum Academy AS, 296 pp.

2b. Gluyas J. & Swarbrick R., 2004. Petroleum Geoscience. Blackwell Publishing, 359 pp.

2a ELLER 2b anbefales, ikke begge.


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.07.2018