MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.


Emnet gir en innføring i teknikker for brønn- og seismiske undersøkelser for leting etter hydrokarboner. Spesiell fokus er gitt til geologien på den norske kontinentalsokkelen.

Læringsutbytte


Dette emnet vil legge vekt på de anvendelige aspekter av konsepter, som er mer detaljert dekket i andre grunnleggende petroleumsgeologiemner gjennom bruk av petroleums-arbeidsstasjon og programvare.

Kunnskaper:
 • Grunnleggende bakgrunn om hvordan bygge en undergrunns 3D-modell.
 • Kunnskap om grunnleggende brønn-korrelasjon av geologiske tidsintervaller i et sedimentært basseng.
 • Kunnskap om den geologiske betydningen av undergrunnskart og betydningen forhydrokarbon-leting og produksjon.

Ferdigheter:
 • Være i stand til å bygge en undergrunnsmodell med ledende verktøy.
 • Være i stand til å integrere geologiske og geofysiske data for å bygge en undergrunnsmodell.
 • Være i stand til å binde sammen brønn og seismiske data ved å bruke tid-dyp kurver og syntetiske seismogrammer.
 • Være i stand til å lage presentajoner som gir en oversikt over en geologisk modell og dens betydning for definisjonen av prospekter for hydrokarbon-utforskning og produksjon.

Generell kompetanse:
 • Oppnå grunnleggende ferdigheter for integrering av ulike typer data innen petroleumsgeologi og grunnleggende petroleumsteknologi, og forstå deres betydning for andre ingeniøraktiviteter som boring og reservoar.
 • Kunne formidle og lage tekniske presentasjoner.

Innhold

 • Introduksjon av programvare for undergrunnstolkning
 • Introduksjon til undergrunnsgeologi på norsk sokkel
 • Seimisk og brønndata tolkning
 • Syntetisk seismogram
 • Grunnleggende kartlegging av reservoarer
 • Utvikling av resultater for rapport og presentasjon
 • Merk: Et todagers intensivt programvarekurs(f.eks. Petrel) vil bli tilbudt ved semesterstart. Det er sterkt anbefalt å delta på dette, ettersom alle videre aktiviteter i emnet vil basere seg på denne programvaren.

Forkunnskapskrav

GEO100 Geologi, GEO210 Strukturgeologi, PET110 Geofysikk og brønnlogging

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbeflat å har kunnskap om generel geology,, petroleums geology, sedimentologi og stratigrafi, strukturel geology og geofysikk

Eksamen/vurdering

Mappevurdering og muntlige presentasjoner
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappevurdering3/5 A - F
Muntlige presentasjoner2/5 A - F

Mappevurdering: 60% (skriftlig test 20%, laboratorieoppgave 40%)

Muntlige presentasjoner: 40%

Den endelige karakteren er gjennomsnittet av delene i mappen. En student stryker i emnet dersom gjennomsnittskarakteren er under E. Dersom studenten ikke består emnet eller ønsker å forbedre karakteren må hun/han ta hele emnet på ny igjen neste år.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Kursdeltagelse er sterkt anbefalt da det kreves trening i dataferdigheter og anvendelse av konsepter i laboratoriet.

4 timer teori med introduksjon til dataprogrammer, og minst 4 timer praktisk laboratoriearbeid pr. uke for å arbeide med kursprosjektet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Grunnleggende tolkingsmetoder av undergrunnsdata (BPG140_1) 5

Åpent for

Bachelor Petroleumsgeologi, Bachelor Petroleumsteknologi

Emneevaluering

Standard UiS-rutiner

Litteratur


Anbelfalt: Brown, A., 2004, Interpretation of three-dimensional seismic data; AAPG Memoir 42, 534 p.

Diverse artikkler og notater vil bli gjort tilgjengelig på Canvas eller geoserver.


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 17.07.2018