MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnets formål er å forberede studentene til å lese, forstå, tolke og lage kart og andre produkter fra kart for (geo)faglige formål. Ved slutten av semesteret skal studentene ha en forståelse av hva det å lage et kart innebærer. Dette emnet vil være også være gunstig for andre emner og avhandlingsprosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Konstruksjon av kart og forståelse av deres betydning
 • Interdependens mellom (geo)faglige og romlige studier

Ferdigheter:
 • Kunne anvende romlig kunnskap og relevante resultater ved hjelp av spesialisert programvare eller utstyr
 • Kunne utføre grunnleggende romlige analysefunksjoner ved hjelp av spesialisert programvare
 • Kunne lage og tolke kart

Generell kompetanse:
 • Bakgrunn i geografisk informasjonsvitenskap som kan brukes som grunnlag for andre studieretninger
 • Ha en forståelse av geografisk informasjonsvitenskap, inkludert databaseteori og kartteori
 • Kunne kommunisere og forklare geografisk informasjon knyttet til geologi eller andre fagfelt

Innhold

Emnet omfatter:
 • Lese, forstå og tolke kart
 • Kartlegging av teknikker ved bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS)
 • Feltkartlegging med bruk av GPS
 • Lese og forstå vitenskapelig litteratur
 • Skrive vitenskapelig oppsummering av arbeid
 • Presentere arbeid på en vitenskapelig måte

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering1/1 A - F
Mappeevaluering som består av:
 • Skriftlig prøve - 20%: En teoretisk prøve
 • Kartografisk rapport - 35%
 • Kartleggingsprosjekt i grupper - 45%

Endelig karakter settes av foreleser. Det er ingen eksamen i emnet.
Alle delene i mappen må bestås for å få karakter i emnet. Dersom du stryker enn del må du ta hele emnet på ny.
Alle GIS-baserte oppgaver må leveres elektronisk.
Kommunikasjon via e-post og Canvas. Studenten må selv sørge for at e-postadressen er korrekt i studentsystemet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lisa Jean Watson
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Det er sterkt anbefalt å delta i alle undervisningsaktiviteter på grunn av at det kreves øvelse i dataferdigheter og anvendelse av konsepter i laboratoriet.
Emnet undervises på engelsk; Programvaren er på engelsk; valgfrie lærebøker på engelsk. Dersom det er behov for undervisningsmateriell på norsk, må foreleser få beskjed.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Geologiseminar I (BPG110_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Samfunnssikkerhet - masterstudium
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Standard UiS-prosedyre.

Litteratur

Obligatorisk:
 1. PDFs på Canvas

Tilleggslitteratur: (Ikke obligatorisk)
 1. Kraak, M. and Ormelling, F., 2003, Cartography: Visualization of Geospatial Data, Longman Group: United Kingdom, 205 p.
 2. Heywood, I., Cornelius, S., and Carver, S., 2006, An Introduction to Geographical Information Systems, Third Edition, Prentice Hall: United Kingdom, 464 p.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 19.09.2019