MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.


I dette emnet får studentene grunnleggende og spesialisert kunnskap i prosjektemnet. Studentene vil oppnå en grunnleggende forståelse for de anvendte metodene og de mange aspektene av databehandling og tolkning. Prosjektemnets tema bestemmes på individuelt grunnlag og er avhengig av doktorgradsstudenten sin spesialisering.

Læringsutbytte

Etter kurset skal studentene ha grunnleggende og spesialisert kunnskap i prosjektemnet. Studentene skal ha en grunnleggende forståelse for de anvendte metodene og de mange aspektene av databehandling og tolkning. De må forstå og være i stand til å kommunisere den vitenskapelige og / eller industrielle betydningen av prosjektresultatene - på en bredere skala enn selve prosjektemnet.

Innhold


Temaet bestemmes på individuelt grunnlag og er avhengig av doktorgradsstudenten sin spesialisering. Prosjekttemaet kan være et delfelt av ett eller flere av følgende geofaglige disipliner. Også delfelt av geofaglige disipliner, eller disipliner relatert til geologi som ikke er nevnt her er mulig:

Sekvensstratigrafi og avsetningssystemer, strukturgeologi, petrografi og geokjemi inkludert mineralogi og isotopgeokjemi, petroleumsgeofysikk og petrofysikk, tolkning av undergrunnsdata, geostatistikk og beslutningsanalyse, konstruksjon av geomodeller, og georomlige (geospatial) applikasjoner.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i geovitenskap eller petroleumsteknologi

Anbefalte forkunnskaper

Fullførte kurs på BSc- eller MSc-nivå som innebærer spesialiseringsverktøy eller emner som er relevante for doktorgradsprosjektet. Alternativt eller i tillegg anbefales førstehåndserfaring med disse verktøyene eller emnene.

Eksamen/vurdering

Mappevurdering med rapport og presentasjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Rapport1/2 Bestått - Ikke bestått
Presentasjon1/2 Bestått - Ikke bestått

Mappevurdering bestående av rapport og muntlig presentasjon

Studenten skal skrive en rapport og gi en muntlig presentasjon på samme tema. I samråd med studenten definerer veileder av doktorgradsstipendiaten temaet i begynnelsen av emnet. Rapporten kan for eksempel være en intern rapport eller et kongressabstract. Følgelig kan den muntlige presentasjonen være offisiell eller uoffisiell (med eller uten publikum). Beslutningen av dette og for lengde og struktur av rapporten og for den muntlige presentasjonen tas av veilederen.

Den endelige karakteren vil baseres på kvaliteten på rapporten og på den muntlige presentasjonen. De to delene teller 50% hver av den endelige karakteren.

Fagperson(er)

Faglærer
Wiktor Waldemar Weibull
Emneansvarlig
Udo Zimmermann

Arbeidsformer

Studentene skal arbeide med et individuelt geofaglig prosjekt som tematisk er relatert til doktorgrads-emnet.Temaet for prosjektet må være slik at prosjektresultatene kan presenteres I et foredrag

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Litteratur

Studenten er ansvarlig for å finne relevant og aktuell litteratur som dekker temaet.


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 19.07.2018