MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet utgjør 10 studiepoeng med egne læringsmål for de aktivitetene som blir gjennomført. Felles for læringsmålene er å gi studentene kunnskap og ferdigheter til å videreformidle lærestoffet til elever og utøvere. Studentene gjennomfører et skikurs med varighet på ca. en uke, et vinterfriluftskurs med fokus på sikker ferdsel i vinterfjellet, samt en uteskole hvor kanopadling, klatring og arbeid med teltleir er sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studentene kunne:
 • Gjøre rede for sentrale regler, tekniske og taktiske strategier innenfor ski og skøyter
 • Vise faglig forståelse innenfor friluftsliv med tanke på trygg ferdsel og «allemannsretten» knyttet til vann, vassdrag, fjell og vidde til alle årstider

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studentene kunne:
 • Vise tekniske ferdigheter og øvingsbilde knyttet til ski og skøyter i henhold til de krav som stilles (se ferdighetskrav)
 • Lage ulike tau-landskap (lek-arena for barn)
 • Sette opp lavvo
 • Grave nød-bivuakk og snøhule
 • Gå med ryggsekk i vinterfjellet ved hjelp av kart og kompass

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studentene kunne:
 • Anvende teoretisk lærestoff i tilknytning til friluftsliv, ski og skøyter
 • Planlegge, tilrettelegg og gjennomføre turer knyttet til vann, vassdrag, fjell og vidde til alle årstider
 • Planlegge, tilrettelegge og vurdere ulike praktiske opplegg knyttet til ski og skøyter

Innhold

- Friluftsliv, høst - vann og vassdrag
- Friluftsliv, vinter - fjell og vidde
- Ski i ulike miljø
- Skøyter - grunnleggende ferdigheter og innføring i småspill
I tillegg til dette må studentene ha tilgang til klær og utstyr som skal brukes i forbindelse med undervisning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Ferdighetskrav
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Ferdighetskrav i skøyter1/4 Bestått - Ikke bestått
Ferdighetskrav i ski1/4 Bestått - Ikke bestått
Ferdighetskrav i vinterfriluftsliv1/4 Bestått - Ikke bestått
Ferdigheter i kano/uteskole1/4 Bestått - Ikke bestått
Alle ferdighetskrav må være gjennomført og vurdert til bestått for å få avsluttende vurdering og studiepoeng i emnet.
Studenter som har fravær eller ikke bestått på deleksamen vil bli forsøkt gitt kontinuasjonsmulighet, men dersom omstendighetene ikke tillater det vil neste vurderingsmulighet være ved neste ordinære vurdering.
Ferdighetskrav i Skøyter:
Studentene skal kunne gjennomføre en ferdighetsløype hvor følgende elementer inngår:
 • Gange mellom kjegler (sving begge veier)
 • Skrensstans
 • Føring av puck mellom kjegler
 • Skudd

Ferdighetskrav i Ski:
Skileik:
Studenten skal kunne kjøre i et utfordrende skileiklandskap med kontroll.
Landskapet skal inneholde:
 • Kuler og staup
 • Orgeltramp
 • Små hopp
 • Ulike løyper med portaler

Slalåm:
Studenten skal kunne kjøre sammenhengende parallellsvinger.
Ferdighetskrav i Friluftsliv:
Studentens fysiske form skal være slik at hun/han er i stand til å transportere personlig, - og fellesutstyr som er nødvendig for å gjennomføre turen til beste for gruppen.
Studenten skal vise ansvar for gruppen mht. fellesoppgaver knyttet til:
Kameratredning: - i forbindelse med padling og fjellskiløping.
Forflytning: - på vann, vassdrag, snø og is.
Leiropphold: - i telt, hytte og snøhule.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Undervisningen i forbindelse med praktisk undervisning er obligatorisk.
Studenter som mangler godkjenning grunnet fravær i praktisk undervisning må ta denne undervisningen opp igjen neste år for å få avsluttende vurdering.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Geirulf Tronerud
Faglærer
Therese Engen, Åge Vigane , Bjørnar Kjellstadli
Studieprogramleder
Eva Leibinger
Instituttleder
Lars Rune Waage
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Praktisk undervisning, ekskursjoner og forelesninger.

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium
Idrett/kroppsøving - årsstudium

Emneevaluering

Tidligdiaog, sluttevaluering, fagutvalg.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.09.2020