MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir grunnleggende næringsstoffkunnskap og kunnskap om kostholdet til den norske befolkningen. Sammenhengen mellom kosthold, livsstil og helse, samt betydningen av kosthold for prestasjon og restitusjon i ulike idretter, står også sentralt.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha:
Kunnskaper om:
 • Grunnleggende næringsstoffkunnskap
 • Hvordan de energigivende næringsstoffene blir omsatt i kroppen
 • Betydningen av ernæring og kosttilskudd for restitusjon og prestasjon i idrett
 • Sammenhengen mellom kosthold, livsstil og helse

Ferdigheter i:
 • Å kartlegge kostholdet til idrettsutøvere og andre
 • Å kunne gi kostholdsråd til ulike grupper idrettsutøvere
 • Å kunne utarbeide forslag til kostplan for endring av livsstil

Generell kompetanse i:
 • Å kunne forstå betydningen av sammenhengen mellom ernæring og prestasjon
 • Å kunne forstå betydningen av sammenhengen mellom ernæring, fysisk aktivitet og helse

Innhold

 • Grunnleggende næringsstoffkunnskap
 • Omsetting av næringsstoffer
 • Ernæring, restitusjon og prestasjon
 • Kosttilskudd
 • Spiseforstyrrelser
 • Mat, livsstil og helse

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - F
4 timer individuell skriftlig eksamen høst

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeoppgaver
Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstilles for eksamen: 3 gruppeoppgaver med presentasjon. 1) kostholdsregistrering, 2) observasjon og vurdering av mattilbud i ulike samfunnsinstitusjoner og 3) vurdering av artikler. Oppgave 1 skal forbedres i henhold til kommentarer under presentasjonen og leveres inn for endelig godkjenning etter presentasjonen. Den skriftlige innleveringen skal være på minimum 800 ord.
Studenter/grupper som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke godkjent ved første presentasjon/innlevering, gis mulighet for skriftlig innlevering av arbeidskravet i bearbeidet form. Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Obligatorisk tilstedeværelse må være oppfylt for å kunne gå opp til eksamen. Dette gjelder alle presentasjoner og gruppearbeid, samt introduksjonen til de tre obligatoriske gruppeoppgavene (Når dette er, kommer fram av undervisningsplanen).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Undervisningen vil bli gitt som forelesninger, videoframvisning, gruppearbeid og studentpresentasjoner.
En Multiple Choice oppgave bestående av 6 deloppgaver blir tilbudt i løpet av semesteret. Dette for at studentene selv kan se hvordan de ligger ann i de forskjellige delene av emnet.

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium
Utveksling til Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.09.2020