MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Bruke nærmiljøet langs kysten til fots, i robåt og på sykkel for å erfare helsegevinstene ved opphold i naturen, og kunne planlegge og lede aktiviteter for skolebarn.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne gjøre rede for livet i fjæra med bl.a. ulike fiskeslag, skjell og tang
 • Kunne gjøre rede for ulike blomster og fugler langs kysten

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne analysere terrenget, planlegge og lede ulike aktiviteter i nærmiljøet
 • Kunne tilpasse naturaktiviteter til ulike brukergrupper i ulike naturmiljø
 • Kunne gjennomføre og vurdere helsefremmende aktiviteter i naturen i nærmiljøet

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne lede grupper på tur
 • Kunne ivareta sikkerheten ved ulike former for aktivitet
 • Kunne utføre HLR og livreddende førstehjelp i tilknytning til sjø/åpent farvann

Innhold

 • Spenningsaktiviteter, trening, rekreasjon og teambuilding i nærmiljøet
 • Tilpasse aktiviteter ulike brukere
 • Ro og fisketur
 • Tilberedning av krabbe. Sløying og filetering av fisk
 • Lederrollen overfor barn og unge
 • Førstehjelp
 • Sykkeltur
 • Klatring. Brattkort inne og toppsikring ute
 • Dagstur sykkel
 • Egenferd sykkel i Rogaland

Kostnader: Kostnader til ro og fisketur på bachelorprogrammet i idrett, 2. studieår dekkes av instituttet. Overnatting i telt. Mat og personlig utstyr dekkes av studenten.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Praktiske prøver
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
To praksisdager med elever med planleggingsskjema1/5 Bestått - Ikke bestått
Dagstur sykkel1/5 Bestått - Ikke bestått
Egenferd sykkel med 2 overnattinger i telt1/5 Bestått - Ikke bestått
Ro og fisketur1/5 Bestått - Ikke bestått
Gjennomført klatrekurs inne og ute1/5 Bestått - Ikke bestått
Studentene må gjennomføre følgende obligatoriske deleksamener som vurderes til bestått/ikke bestått:
 • To praksisdager med elever med planleggingsskjema.
 • Dagstur sykkel.
 • Egenferd sykkel med 2 overnattinger i telt. Det er en filmpresentasjon tilknyttet egenferden på sykkel.
 • Ro og fisketur.
 • Gjennomført klatrekurs inne og ute.

Alle deleksamenene må være bestått for at studenten skal få studiepoeng i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Tre obligatoriske praksisdager

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Åge Vigane
Studiekoordinator
Cato Olsen Slettvold, Kari-Anne Svensen Malmo
Faglærer
Bjørnar Kjellstadli, Geirulf Tronerud
Studieprogramleder
Eva Leibinger
Instituttleder
Elin Marie Thuen

Arbeidsformer

Undervisningen veksler mellom praktisk og teoretisk undervisning.

Praksisdager med skoleklasser.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Friluftsliv, emne 2: Veiledning, undervisning og ledelse (IDR108_1) 5
Friluftsliv, emne 6: Friluftsliv, skolens nærmiljø, skog og barmark (IDR112_1) 5
Friluftsliv: Friluftsliv - skolens nærmiljø, skog og barmark. Veiledning og ledelse. (IDR119_1) 10

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur

Bagøien, T. E. (red) «Barn i friluftsliv. Om verdifullt friluftsliv.» Oslo: Sebu forlag, 1999.
Bagøien, T. E, og Storli, R «Lag en naturlekeplass- I barnehage og skole.» Gyldendal Norsk Forlag AS 2002. 2. utgave 2013
Tronstad, Stein «Innføring i klatring.» Akilles Oslo
Artikler som publiseres på Canvas.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.03.2019