MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studentene skal bruke nærmiljøet langs kysten for å erfare gleden ved opphold i naturen.
Studentene skal kunne planlegge og lede aktiviteter for barn i skogen og i kystlandskapet.
Det vil være en ekskursjon til Valencia der uteklatring og deler av førstehjelpen vil bli utført.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne gjøre rede for livet i fjæra med bl.a. ulike fiskeslag, skjell, tang, blomster og fugler langs kysten

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne analysere terrenget, planlegge og lede ulike friluftslivsaktiviteter for barn i nærmiljøet
 • Kunne gjennomføre og vurdere helsefremmende aktiviteter i naturen i nærmiljøet
 • Kunne demonstrere sikring og klatring inne og ute

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne lede grupper på tur
 • Kunne ivareta sikkerheten ved ulike former for aktivitet
 • Kunne utføre HLR og livreddende førstehjelp i tilknytning til sjø/åpent farvann

Innhold

 • Friluftsliv i nærmiljøet.
 • Friluftslivsaktiviteter i skogen og i kystlandskapet for barn.
 • Ro og fisketur
 • Tilberedning av krabbe. Sløying og filetering av fisk
 • Lederrollen overfor barn og unge
 • Førstehjelp
 • Klatring. Brattkort inne og toppsikring ute
 • Uteklatringen og deler av førstehjelpen skjer hovedsaklig i Valencia i en uke i Februar/Mars/April
 • Dagstur sykkel
 • Egenferd sykkel i Rogaland

Kostnader: Kostnader til ro og fisketur på bachelorprogrammet i idrett, 2. studieår dekkes av instituttet. Overnatting i telt. Mat og personlig utstyr dekkes av studenten.
Flybillett og mat i Valencia dekkes av studenten selv. Overnatting skjer hos spanske studenter, eller på rimelige steder som idrettshall/hostell til ca kr. 100 pr. natt.
Ekskursjonen til Valencia er frivillig, og studenter som ikke deltar får alternative oppgaver hjemme.

Forkunnskapskrav

IDR122 Vinterfriluftsliv og ledelse

Eksamen/vurdering


Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Vurdering med karakter på bakgrunn av skriftlig gruppearbeid på bakgrunn av undervisning av barn i friluftsliv i nærmiljøet. Presentasjon av denne og muntlig refleksjon i tilknytning til presentasjonen
Studentene må gjennomføre følgende obligatoriske deleksamener som vurderes til bestått/ikke bestått for å få endelig karakter:
 • Dagstur sykkel.
 • Egenferd sykkel med 2 overnattinger i telt. Det er en filmpresentasjon tilknyttet egenferden på sykkel.
 • Ro og fisketur. 2 overnattinger i telt
 • Sikringskurs klatring (brattkort)

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Åge Vigane
Faglærer
Øyvind Johannes Holtlien Salvesen , Andreas Åvitsland , Bjørnar Kjellstadli , Geirulf Tronerud
Studieprogramleder
Eva Leibinger

Arbeidsformer

Undervisningen veksler mellom praktisk og teoretisk undervisning.
Praksisdager med skoleklasser.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Friluftsliv, emne 2: Veiledning, undervisning og ledelse (IDR108_1) 5
Friluftsliv, emne 6: Friluftsliv, skolens nærmiljø, skog og barmark (IDR112_1) 5
Friluftsliv: Friluftsliv - skolens nærmiljø, skog og barmark. Veiledning og ledelse. (IDR119_1) 10

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.09.2020