MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette kurset gir en innføring i markedsadferd i et mikroøkonomisk perspektiv. Hovedfokus er på bedriftsadferd og faktorer som påvirker bedriftens produksjon. Etterspørsel blir også dekket med fokus på konsumentene sine atferd, og på samspillet mellom etterspørsel og tilbud i markedet.

Læringsutbytte

Kandidatene skal kunne gjøre rede for hvordan faktorer som bestemmer etterspørselen etter og produksjonen av forskjellige varer og hvordan prisendringer påvirker markedsadferd. Kandidaten skal kunne gjennomføre fundamentalanalyser for lønnsomhet og adferd i en næring.

Innhold

  • Innføring i mikroøkonomi
  • Bedriftens bruk av innsatsfaktorer
  • Hvordan endringer i produkt- og innsatsfaktorpriser påvirker produksjon
  • Hva bestemmer etterspørselen etter et produkt
  • Markedet
  • Hvordan markedsstruktur påvirker graden av konkurranse
  • Lønnsdannelse
  • Internasjonal handel

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FBestemt enkel kalkulator.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sigbjørn Landazuri Tveteraas
Faglærer
Atle Øglend
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, 2-4 timer pr uke

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Mikroøkonomi (BØK105_1) 5
Mikroøkonomi (BØK265_1) 5
Organisasjon og ledelse (BIP220_1) 5
Innføring i økonomi (IND100_1) 5
Organisasjon og ledelse (IND105_1) 5
Organisasjon, ressurser og ledelse (BØK225_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk
Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020