MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en gjennomgang av lønnsomhetsanalyser for investeringsprosjekter, porteføljeanalyse, kapitalkostnad, og prosesser for styring av usikkerhet i prosjekt.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten bl.a. kunne:
  • Beregne nåverdi for ulike typer investeringsprosjekter.
  • Forstå effekter av beslutningstakeres holdning til risiko på investeringsbeslutninger.
  • Beregne avkastningskrav til investeringer på basis av kapitalverdimodellen.
  • Identifisere og beskrive realopsjoner i investeringsprosjekter.
  • Bruke beslutningstre til å analysere investeringsprosjekter med usikkerhet og fleksibilitet.
  • Foreta sensitivitets- og Monte Carlo-analyser på investeringsprosjekter.
  • Forstå avveininger og mulige konsekvenser av finansieringsform for investeringer.

Innhold

Kurset gir en gjennomgang av lønnsomhetsanalyser for investeringsprosjekter, porteføljeanalyse, kapitalkostnad, og prosesser for styring av usikkerhet i prosjekt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/13 timerA - FEnkel kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave
Studenten må bestå en obligatorisk innleveringsoppgave for å kunne ta eksamen. Dersom oppgaven ikke bestås kan ikke studenten ta eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roy Endre Holsvik Dahl
Faglærer
Erlendur Ingi Jonsson
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Ca. 3 timer forelesninger pr uke og frivillige oppgaver. Forelesningene er på engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Investeringsanalyse (MIN100_1) 5

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme
Byplanlegging - Master
Datateknologi - Master program
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig
Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme
Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme
Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.09.2020