MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Gi oversikt over det teoretiske grunnlaget for moderne prosjektledelse. Det legges særlig vekt på å få fram prosjektenes ekstraordinære karakter - som unikhet, engangspreg og tverrfaglighet - dvs. hva som skiller prosjektutfordringer fra andre utfordringer.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt emnet skal studenten kunne:
Planlegge gjennomføringen av et prosjekt
Sette opp en prosjektorganisasjon
Evaluere prosjekt
Delta aktivt i en prosjektorganisasjon

Innhold

Tema som tas opp er: Utvikling av prosjektbegrepet - Prosjekt som unik oppgave med engangspreg - Prosjekt som organisasjon og arbeidsform - Prosjekt som tidsavgrenset målsøkende prosess og intensjonelt sosialt system - Metoder for planlegging og styring av aktiviteter - Prosjektorganisering - Lederskap i prosjekter - Fra prosjektledelse til ledelse av prosjekter - Programmer og andre klynger av prosjekter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Bedriftsøkonomi, organisasjonsteori

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve (digital eksamen)1/13 timerA - FEnkel kalkulator.
Digital eksamen (INSPERA)

Fagperson(er)

Faglærer
Arne Harstad, Finn Harald Sandberg
Emneansvarlig
Sindre Lorentzen
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger og frivillige øvinger

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Project Management 1 (MIN110_1) 5

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme
Byplanlegging - Master
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Datateknologi - Master program
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig
Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020