MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette kurset brukes Excel for å analysere forskjellige bedriftsøkonomiske og mikroøkonomiske beslutningsproblemer. Kurset fokuserer på analyse av forskjellige eksempler som illustrerer relevante økonomiske beslutningsproblemer.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten kunne:
  • Utvikle modeller i regneark for kvantitativ analyse av beslutningsproblemer - optimering og simulering.
  • Tolke resultater fra kvantitativ analyser av bedriftsøkonomiske og mikroøkonomiske problemer.
  • Utføre følsomhetsanalyse.
  • Bruke Excel

Innhold

Emnet er basert på bruk av regneark-programmet Excel som er et svært slagkraftig og nyttig verktøy i kvantitativ analyse. Analyse vil bli gjennomført for en rekke eksempler på bedriftsøkonomiske og mikroøkonomiske beslutningsproblemer. Det vil bli lagt vekt på å lage regneark-modeller som er både logisk korrekte og lette å lese, og på sensitivitetsanalyse. Metodene for problemløsing vil ikke bli gjennomgått. Hovedtema i emnet er optimeringsmodeller, simuleringsmodeller, beslutningstre og dataanalyse.
Forelesningene blir streamet online, og det gis tilgang til universitetenes pc-er på angitte datarom. Kurset legger opp til at en kan bruke egen pc med ulike ekstraprogramvare (add-inn) i Excel. Disse programvarene er tilgjengelige (studentversjon) om en kjøper en ny utgave av læreboken. Disse tilleggsprogrammene fungerer ikke på mac maskiner, og for å kunne øve hjemme og delta fysisk på forelesning bør en ha pc med Windows som operativsystem. Om en ikke har tilgang til dette, må en benytte seg av skolens pc-er.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Basiskunnskaper i bedriftsøkonomi, matematikk, mikroøkonomi, statistikk og bruk av regneark.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/13 dagerA - FAlle.
Hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
To obligatoriske innleveringer iløpet av semesteret. Må bestås for å kunne ta eksamen. Kan gjøres i grupper på opp til fire personer.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Atle Øglend
Faglærer
Lars Christian Bruno
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Normalt fire timer forelesning/pc-øving per uke. Undervisningen vil foregå på engelsk. Forelesningene vil foregå ved at studentene følger undervisningen med egne bærbare pc-er (ikke mac), eller via universitetenes pc-er.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Beslutningsanalyse med Excel (MIN240_1) 10

Åpent for

Master i Industriell økonomi og Master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 24.10.2020