MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Formålet med dette kurset er å gi studentene både en teoretisk og praktisk tilnærming til fagfeltet kostnadsestimering. Faget er tiltenkt som et supplement til fag som kontraktstrategi, kontraktinngåelse og -gjennomføring, og prosjektledelse. Kostnadsestimering er relevant for alle typer bedrifter og organisasjoner og er et essensielt tema gjennom alle fasene i livssyklusen til et prosjekt. Estimering av investeringskostnader er et viktig element i beslutningen om et selskap skal sanksjonere et potensielt prosjekt. Kostnadsestimering inngår i prosjektbudsjetteringsprosessen, kontrollfasen av prosjekt, implementering og er avgjørende vedrørende kontraktinngåelse i forhold til innkjøp. Faget tar sikte på å gi studentene innsikt i ulike former kostnadsestimat, forskjellige metoder for kostnadsestimering samt analyse og håndtering av usikkerhet og risiko som er knyttet til kostnadsestimatene. Fundamentale underliggende drivere bak kostnadsoverskridelser er også et sentralt tema.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt emnet skal studenten kunne:
  • Anvende teknikker, modeller og metoder som er relevant for utførelse av ulike kostnadsestimeringer.
  • Utføre sensitivitetsanalyser og bruke Monte Carlo simuleringer i Excel for å analysere risiko og usikkerhet knyttet til kostnadsestimatene.
  • Ha kjennskap til og være bevist på ulike faktorer som leder til kostnadsoverskridelser.

Innhold

Kurset gir en innføring i ulike metoder for kostnadsestimering samt håndtering av usikkerhet knyttet til estimeringen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Basiskunnskaper i kontraktinngåelse og -gjennomføring, prosjektledelse, matematikk, statistikk og bruk av regneark.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FEnkel kalkulator.
Digital eksamen (Inspera)

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sindre Lorentzen
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

  • Forelesninger
  • Frivillig gruppearbeid, gruppediskusjon og presentasjoner under forelesning
  • Frivillige arbeidsoppgaver og caseforberedelse utenfor forelesning
  • Frivillige øvelser i Excel og VBA under forelesning
  • Frivillige tester på Canvas uten vurdering

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020