MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gjennomgår de viktigste metodene innenfor tverrsnitts- tidsserie- og paneldataøkonometri på høyt nivå. Deretter gis det en fordypning innenfor den retningen som er aktuell for den enkelte student.

Læringsutbytte

Fullført kurs skal gi studenten tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre empiriske analyser på forskningsfronten i industriell økonomi

Innhold

I dette kurset vil emner på et høyt faglig nivå i økonometrisk analyse gjennomgås. Kurset et ment å gi studenten metodisk bakgrunn til å gjennomføre analyser av publiserbar kvalitet i sitt doktorgradprosjekt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Økonometri og statistikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Artikkel1/1 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Atle Øglend
Faglærer
Kristin Helen Roll , Eric Christian Brun
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 24.10.2020