MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.


Emnet presenterer dataprogrammering i form av en grunnleggende innføring i Matlab samt i 2D og 3D dataassistert konstruksjon (DAK) tegning for byggebransjen og planleggingsfag.

Læringsutbytte

  • Ha en grunnleggende forståelse av Matlab som ingeniørverktøy.
  • Være kjent med grensesnitt og ferdigdefinerte funksjoner i Matlab.Kunne lage programmer i Matlab med bruk av logiske funksjoner og kontrollstrukturer.
  • Kjenner prinsipper og standarder for tekniske tegninger i byggebransjen.
  • Være kjent med grensesnitt og funksjoner i DAK programmene.
  • Kunne lage rutiner som håndterer lesing og skriving av data til fil, plotting av data, både i 2D og 3D.
  • Behersker grunnleggende bruk av tegneprogrammene Revit og AutoCAD.
  • Kunne prosjektere en enkel bygning ved hjelp av dataverktøy og presentere profesjonelle, tydelige og tiltalende tegninger.
  • Kunne planlegge og presentere en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter, både skriftlig og grafisk.

Innhold


Emnet skal gi studenten et godt grunnlag for både videre studier og jobb innen ingeniørfaget. Dette gjøres ved å lære problemløsing med bruk av et velegnet dataverktøy (Matlab) og gjennom prosjektarbeid der studenten blir godt kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter.

Emnet vil også legge grunnlag for byggingeniørers bruk av tekniske tegninger ved å gi undervisning i tegningsforståelse og bruk av databaserte tegneprogrammer Revit og AutoCAD med hovedfokus på Revit.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og mappevurdering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen2/53 timerA - FBestemt enkel kalkulator.
Mappevurdering3/5 A - F

Vurderingsformen i emnet består av en skriftlig eksamen som teller 40 % og tre prosjektoppgaver som teller 60% av endelig karakter. Skriftlig eksamen i MATLAB-delen av emnet er flervalgseksamen. Prosjektoppgavene består av:

Innleveringssoppgaver som teller 10% av endelig karakter, Prosjektoppgave i gruppe som teller 20% av endelig karakter, Prosjektoppgave, individuell som teller 30% av endelig karakter.

Faglærer setter endelig karakter i emnet. Alle delene av emnet må være bestått innenfor et tidsrom av to år.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Matlab, AutoCAD, Revit

Obligatoriske innleveringer i Matlab, AutoCAD og Revit

Obligatorisk innlevering i Matlab må være godkjent før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Faglærer
Arnfinn Aas Eielsen, Einar Holven, Tom Ryen, Thor Johan Aksland
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Kombinasjon av forelesninger, øving i PC-lab og gruppearbeid.

3 t fellesforelesninger og 3 øvingstimer pr. uke de første 6 uker: MATLAB.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matlab for ingeniører (BID260_1) 5
DAK - Bygg (BIB450_1) 5
Datateknikk - bygg (BIB100_1) 5
Ingeniørfaglig innføringsemne - Petroleum (ING130_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne Kjemi og miljø (ING140_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro (ING100_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - maskin (ING120_1) 4

Åpent for

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


MATLAB for Engineers, Holly Moore, Pearson.

AutoCAD manualer på nett.

Utdrag av Kjell Bakken og Svein Bjørberg: Byggetegning for tekniske tegnere på Canvas.

Revit Architecture på norsk (siste utgave) av Odd-Sverre Kolstad


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 19.07.2018