MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet presenterer dataprogrammering i form av en grunnleggende innføring i Matlab samt i 2D og 3D dataassistert konstruksjon (DAK) tegning for byggebransjen og planleggingsfag.

Læringsutbytte

  • Ha en grunnleggende forståelse av Matlab som ingeniørverktøy.
  • Være kjent med grensesnitt og ferdigdefinerte funksjoner i Matlab.Kunne lage programmer i Matlab med bruk av logiske funksjoner og kontrollstrukturer.
  • Kjenner prinsipper og standarder for tekniske tegninger i byggebransjen.
  • Være kjent med grensesnitt og funksjoner i DAK programmene.
  • Kunne lage rutiner som håndterer lesing og skriving av data til fil, plotting av data, både i 2D og 3D.
  • Behersker grunnleggende bruk av tegneprogrammene Revit og AutoCAD.
  • Kunne prosjektere en enkel bygning ved hjelp av dataverktøy og presentere profesjonelle, tydelige og tiltalende tegninger.
  • Kunne planlegge og presentere en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter, både skriftlig og grafisk.
  • Kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

Innhold

Emnet skal gi studenten et godt grunnlag for både videre studier og jobb innen ingeniørfaget. Dette gjøres ved å lære problemløsing med bruk av et velegnet dataverktøy (Matlab) og gjennom prosjektarbeid der studenten blir godt kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter.
Emnet vil også legge grunnlag for byggingeniørers bruk av tekniske tegninger ved å gi undervisning i tegningsforståelse og bruk av databaserte tegneprogrammer Revit og AutoCAD med hovedfokus på Revit.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og mappevurdering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen2/53 timerA - FBestemt enkel kalkulator.
Mappevurdering3/5 A - F
Vurderingsformen i emnet består av en skriftlig eksamen som teller 40 % og mappevurdering med tre prosjektoppgaver som teller 60% av endelig karakter. Skriftlig eksamen i Matlab-delen av emnet er flervalgseksamen. Mappeevaluering består av: innleveringssoppgaver som teller 10% av endelig karakter, prosjektoppgave i gruppe som teller 20% av endelig karakter, individuell prosjektoppgave som teller 30% av endelig karakter.
Hver vurderingsdel må være godkjent innen to år.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk øving i MATLAB, Obligatorisk øving i AutoCAD, Obligatorisk øving i Revit, Obligatorisk øving i datasikkerhet
Obligatoriske innleveringer i MATLAB og datasikkerhet, AutoCAD og Revit.
Obligatorisk innleveringer i AutoCAD and Revit må være godkjent før studenten(e) kan levere prosjekoppgaver.
Obligatorisk innleveringer i MATLAB og datasikkerhet må være godkjent før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Faglærer
Arnfinn Aas Eielsen , Per Jotun , Jarle Urdal , Tom Ryen
Ansvarlig laboratorieøvelser
Guzman Cruz Rodriguez , Andreas Skaare
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Kombinasjon av forelesninger, øving i PC-lab og gruppearbeid.
3 t fellesforelesninger og 3 øvingstimer pr. uke de første 6 uker: MATLAB.
Datasikkerhet: Nettbasert kurs som gjennomføres individuelt. Åpent fram til 3 uker før eksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matlab for ingeniører (BID260_1) 5
DAK - Bygg (BIB450_1) 5
Datateknikk - bygg (BIB100_1) 5
Ingeniørfaglig innføringsemne - Energiressurser (ING130_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Kjemi og miljø (ING140_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro (ING100_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Maskin (ING120_1) 4

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020