MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.


Emnet skal gi studenten en introduksjon til maskiningeniørstudiet og et grunnlag for de senere emner i studiet. Dette oppnås ved å lære velegnede dataverktøy som MATLAB og et relevant DAK-program og bruke det eksperimentelle utstyr i instituttets laboratorier. Gjennom øvelser og prosjektarbeid vil studenten bli kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter.

Læringsutbytte


Kunnskap:

Ha en grunnleggende forståelse av MATLAB som ingeniørverktøy. Være kjent med grensesnitt og ferdigdefinerte funksjoner i MATLAB. Ha en grunnleggende forståelse om geometisk beskrivelse av maskindeler. Kunnskap om materialers mekaniske egenskaper og hvordan disse bestemmes eksperimentelt.

Ferdigheter:

Kunne lage programmer i Matlab med bruk av logiske funksjoner og kontrollstrukturer. Kunne bruke et relevant DAK-program i 3D modellering. Kunne bestemme materialers mekaniske egenskaper ved bruk av strekk- og skårslagsprøving

Generell kompetanse:

Beherske problemløsing og kunne anvende flytskjema og pseudokode i forbindelse utvikling og beskrivelse av algoritmer. Kunne planlegge og løse en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter. Kunne skrive en teknisk rapport.

Innhold

Emnet skal gi studenten en introduksjon til maskiningeniørstudiet og et grunnlag for de senere emner i studiet. Dette oppnås ved å lære velegnede dataverktøy som MATLAB og et relevant DAK-program og bruke det eksperimentelle utstyr i instituttets laboratorier. Gjennom øvelser og prosjektarbeid vil studenten bli kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen, prosjektarbeid og Lab-øvinger
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig eksamen Matlab2/5 A - FBestemt enkel kalkulator.
Prosjektarbeid i DAK2/5 A - F
Laboratorieøvinger i materialteknologi1/5 A - F
Både for prosjektrapport i DAK og Laboratorieøvinger i materialteknologi er det innlevering av rapport for hver gruppe som vurderes med karakter. Alle tre deler av emnet må være bestått for å få bestått i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger i matlab, Obligatorisk innleveringer i maskinteknikk, Obligatorisk deltagelse på lab i materialteknologi
Obligatorisk innlevering i Matlab må være godkjent før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen. Obligatoriske innleveringer i maskintegning. Obligatorisk deltakelse i laboratoriøvelse i materialteknologi og måleteknikk.

Fagperson(er)

Faglærer
Ove Mikkelsen, Arnfinn Aas Eielsen, Martin Bae, Yaaseen Ahmad Amith, Tom Ryen, Vidar Folke Hansen
Emneansvarlig
Dimitrios Pavlou, Hirpa Gelgele Lemu, Chandima Ratnayake Ratnayake Mudiyanselage
Ansvarlig laboratorieøvelser
Yaaseen Ahmad Amith, Johan Andreas Håland Thorkaas
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

MATLAB:

3 timer forelesning og 3 timer øvinger pr. uke de første 6 uker.

MASKINTEKNIKK OG MATERIALTEKNOLOGI:

2 timer forelesning pr. uke de første 2 uker: Introduksjon til maskinteknikk og materialteknologi.

4 timer pr. uke de neste 5 uker, med opplæring/øving i Datamaskinassistert konstruksjon (DAK). Obligatoriske innleveringer i relevant DAK-program. Prosjektarbeid med DAK de siste 4 uker, 2 timer veiledning pr uke. 2-4 studenter pr gruppe.

2 timer obligatorisk laboratorieøvelse i materialteknologi. 3-4 studenter pr gruppe.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matlab for ingeniører (BID260_1) 5
Maskinteknikk - Intro (BIM100_1) 5
Ingeniørfaglig innføringsemne - Petroleum (ING130_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne Kjemi og miljø (ING140_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro (ING100_1) 4
Ingeniørfaglig innføring - Bygg (ING110_1) 4

Åpent for

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Holly More: MATLAB for Engineers, Pearson. Hirpa Lemu: "Introduksjon til teknisk tegning". Kompendium (tilgjengelig på Canvas)

Kompendium i materialteknologi (kopi på Canvas) Støttelitteratur: Bo Lundqkvist og Ivar Øien: "Maskintegning", Gyldendal, 5. opplag, 2005


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.07.2018