MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Den første delen av emnet består av en grunnlegende Matlabkurs. I den andre delen av emne brukes programmeringskonseptene fra første del av emnet, og datamodeller til problemstillinger i grunnleggende geovitenskap og ingeniør-teknikk.
Modeller spiller en sentral rolle i ingeniørfag. For en ingeniør er evnen til å kombinere kunnskap om ingeniørfag, vitenskap, matematikk og programmering for å utvikle modeller, en viktig kompetanse. For å kunne forstå bredden av disse modellenes betydning, vil studentene måtte lære hva modeller er og hvordan en kan dra kunnskap av bruken av dem. Studenter som gjennomfører dette emnet vil oppnå en forståelse av de mulighetene som ligger i å kunne bygge og anvende modeller. Studenter vil også forstå hvor viktig programmering er for å utvikle slike modeller.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Ha en grunnleggende forståelse av Matlab som ingeniørverktøy.
- Være kjent med grensesnitt og ferdigdefinerte funksjoner i Matlab.
- Lære en rekke grunnleggende problemstillinger innenfor geovitenskap og ingeniørfag, så vel som teoriene og om modellene til å løse disse.
- Forstå hvordan disse teoriene og konseptene kan oversettes til en modell ved hjelp av datakoding.
- Forstå anvendelsen av- og fordelene ved en resulterende modell
Ferdigheter:
- Kunne lage programmer i Matlab med bruk av logiske funksjoner og kontrollstrukturer.
- Kunne lage rutiner som håndterer lesing og skriving av data til fil, plotting av data, både i 2D og 3D.
- Oversette grunnleggende teorier og konsepter til algoritmer
- Oversette disse algoritmene til datakode som representerer en modell
- Anvende denne modellen for å øke innsikt i ingeniørfaglige analyser
Generell kompetanse:
- Ha et programmering grunnlag for dypere forståelse av emner som Matematikk og Fysikk.
- Beherske problemløsing og kunne anvende flytskjema og pseudokode i forbindelse utvikling og beskrivelse av algoritmer.
- Kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.
- Forstå betydningen av databaserte modeller og programmering i ingeniørfag.

Innhold

Emnet skal gi studenten et godt grunnlag i bruken av datamodeller innen ingeniørfag. Dette gjøres ved å introdusere Matlab i den første delen av emnet, og i den andre delen ved å benytte konseptene introdusert i del en for å løse oppgavene.
Delen to er inndelt i fire moduler, med fokus på en ny modul for hver uke. Hver modul har ulike forelesere. De fire modulene er Geologi, Geofysikk, Reservoar, og Beslutnings-usikkerhetanalyse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Rapport og innleveringer
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Innlevering av rapport1/1 A - F
Innlevering i MATLAB Bestått - Ikke bestått
Innlevering i datasikkerhet Bestått - Ikke bestått
I del 1 teller skriftlig eksamen 40% av karakteren
I del 2 teller et gruppeprosjekt 60% av karakteren

Studenter som ikke består eller ønsker å forbedre karakter må ta emnet på nytt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger, Obligatoriske øvinger i MATLAB, Obligatoriske øvinger i datasikkerhet
I del 1 er innlevering i MATLAB og i datasikkerhet obligatorisk, og må være godkjent før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen.
I del 2 er et gruppeprosjekt obligatorisk.

Fagperson(er)

Faglærer
Aksel Hiorth , Arnfinn Aas Eielsen , Per Jotun , Wiktor Waldemar Weibull , Jarle Urdal , Tina Puntervold , Pål Østebø Andersen , Tom Ryen , Nestor Fernando Cardozo Diaz , Udo Zimmermann
Emneansvarlig
Aksel Hiorth

Arbeidsformer

Del en: Matlab: 3 timer fellesforelesninger og 3 øvingstimer pr. uke de første 6 uker. Datasikkerhet: Nettbasert kurs som gjennomføres individuelt. Åpent fram til 3 uker før eksamen. Instituttspesifikt innhold: Arbeidet blir organisert i prosjektgrupper på 2-4 personer mesteparten av tiden.
Del to: En modul hver uke, 6 timer per modul. Foreleseren vil presentere noen grunnleggende problemstillinger, deres grunnteori og illustrere bruken av modeller som gir en forenklet framstilling av problemstillingene. Modellene vil være basert på datakoding. Drøftingen innebærer eksempler på hvordan en kan bruke programmering for å implementere modellene.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matlab for ingeniører (BID260_1) 5
Ingeniørfaglig innføring - Bygg (ING110_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Maskin (ING120_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Kjemi og miljø (ING140_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro (ING100_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Energi- og Petroleumsteknologi (ING150_1) 10

Åpent for

Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 21.09.2020