MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Sentrale tema innen masse og energi overføring, reaksjonskinetikk og bioprosessanalyse gjennomgås. Enhetsprosesser innen kjemisk prosessteknologi og miljøteknologi analyseres ved hjelp av masse og energibalanser.

Læringsutbytte

Studentene vil lære teorien om og anvendelsen av grunnleggende masse- og energitransport og kjemiske omdanningsprosesser. Videre vil dette danne grunnlaget for deres forståelse av fysiske og kjemiske prosesser som beskriver hvordan forskjellige enhetsoperasjoner virker, samt kunne benytte disse kunnskapene til å beregne størrelsen på teknisk utstyr og anslå tidsaspektet for forskjellige enhetsprosesser. Trening i ingenørfaglig tankegang vil gjøre studenten i stand til å identifisere enhetsoperasjoner og tilegne seg ytterlige prosessfaglig kompetanse basert på grunnkunnskapene som emnet gir.

Innhold

Utvalgte enhetsoperasjoner (sedimentering, filtrering, adsorpsjon, absorpsjon, varmeveksling, ideelle reaktorer, avvanning og tørking) som blir mye brukt innen kjemisk og miljøteknisk industri blir gjennomgått. Det fysiske og fysikalsk kjemiske grunnlaget for prosessene blir grundig behandlet, og måter å dimensjonere utstyr på i forhold til prosesskrav blir gjennomgått. Noen stikkord er reaksjonskinetikk og støkiometri, reaktorer, sedimentasjon, masseoverføringsprosesser, varmeoverføringsprosesser og varmevekslere, diffusjon, absorpsjon/adsorpsjon, ionebytting, membraner, filtrering, massebalanser og beregninger av massestrømmer.

Forkunnskapskrav

Generell kjemi og universitetskurs innen fluid- og termodynamikk: (KJE150 og FYS200, eller tilsvarende)

Anbefalte forkunnskaper

FYS200 Termo- og fluiddynamikk, ING140 Ingeniørfaglig innføringsemne - Kjemi og miljø, KJE150 Generell kjemi
Biokjemi eller Cellebiologi

Eksamen/vurdering

Skriftlig underveiseksamen og slutteksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig underveiseksamen 4/102 timerA - F
Skriftlig eksamen6/104 timerA - F
Skriftlig Midtveiseksamen (40%) og Skriftlig slutteksamen (60%)

Fagperson(er)

Faglærer
Sachin Maruti Chavan , Ljupcho Pejov
Emneansvarlig
Roald Kommedal
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger, 2 timer øvingsoppgaver og beregninger

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kjemiteknikk (TE0099_1) 6
Kjemiteknikk (BIK130_1) 6
Kjemiteknikk (TE0099_A) 6

Åpent for

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020