MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Etter en innføring i spektrometriske analyse-teknikker skal studenten lære å kombinere strukturell informasjon fra NMR/UV/IR/MS-spektra for å bekrefte eller oppklare strukturen til små og mellomstore organiske molekyler

Læringsutbytte

En kandidat med fullført emne skal kjenne spektrometri-teknikker som UV IR, NMR og MS, og vite hvilken strukturinformasjon en kan finne i de enkelte spektra. Kandidaten skal kunne kombinere denne informasjonen og dedusere strukturen til molekyler fra deres spektra, og kunne kontrollere at strukturen stemmer med alle data. Kandidaten skal kunne foreslå supplerende forsøk som kan gi manglende informasjon for å gi en entydig struktur for et ukjent molekyl. Kandidaten vil være i stand til å fremskaffe forskjellige spektra fra instituttets spektrometri-utstyr (UV/IR/NMR/MS).

Innhold

Etter en gjennomgang av prinsippene bak vanlige spektrometri-teknikker som MS, IR, NMR og UV for små organiske molekyler vil en gå systematisk gjennom teknikkene og lære hvilken struktur-informasjon en kan finne der. En viktig del av emnet er å trene på eksempler for å anvende tilegnet spektrometri-kunnskap til å kunne hente ut struktur-informasjon, sette denne sammen og oppklare strukturen til organiske molekyler fra tilgjengelige spektra. Det vil også bli noe praktisk bruk av instituttets spektrometri-utstyr på ukjente prøver.

Forkunnskapskrav

KJE200 Organisk kjemi 1

Anbefalte forkunnskaper

MLJ540 Instrumentell analyse

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - F1 A4-ark med håndskrevne notater.
Godkjent kalkulator.
Lærebok inkludert merknader etc.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk laboratoriearbeid
Obligatorisk laboratorie-arbeid (3-5 dager) må være utført.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kåre Bredeli Jørgensen

Arbeidsformer

Forelesninger, selvstudium, kollokvier, øvingsoppgaver, gruppearbeid, laboratorium-oppgaver

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Fakultetets rutiner for studentevaluering og kvalitetssikring benyttes.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020