MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
  • LNOR115 Nordisk språk og språkhistorie, LNOR165 Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse, LNOR175 Språkstruktur og språkvariasjon
  • LNOR176 Språkstruktur og språkvariasjon, MNOR120 Tekst i kontekst, MNOR130 Språk og historie, MNOR140 Litterær analyse, MNOR150 Språk og litteratur i teori og praksis
  • LNOR175 Språkstruktur og språkvariasjon, MNOR120 Tekst i kontekst, MNOR130 Språk og historie, MNOR140 Litterær analyse, MNOR150 Språk og litteratur i teori og praksis

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Fordypning i nordisk med bacheloroppgave1/1 A - FAlle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppgåveseminar 75%, Innlevering av tittel og problemstilling, Innlevering av utkast, Obligatorisk veiledning

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Klaus Johan Myrvoll
Faglærer
Andreas Benedikt Jager
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fordypningsoppgave nordisk (LNOR370_1) 15

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

LitteraturDette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.10.2019