MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
  • LNOR115 Nordisk språk og språkhistorie, LNOR165 Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse, LNOR175 Språkstruktur og språkvariasjon
  • LNOR176 Språkstruktur og språkvariasjon, MNOR120 Tekst i kontekst, MNOR130 Språk og historie, MNOR140 Litterær analyse, MNOR150 Språk og litteratur i teori og praksis
  • LNOR175 Språkstruktur og språkvariasjon, MNOR120 Tekst i kontekst, MNOR130 Språk og historie, MNOR140 Litterær analyse, MNOR150 Språk og litteratur i teori og praksis

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Fordypning i nordisk med bacheloroppgave1/1 A - FAlle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppgåveseminar 75%, Innlevering av tittel og problemstilling, Innlevering av utkast, Obligatorisk veiledning

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Klaus Johan Myrvoll
Faglærer
Andreas Benedikt Jager
Studiekoordinator
Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fordypningsoppgave nordisk (LNOR370_1) 15

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Litteratur

Litteratur/pensum publiseres omlag 14 dager før påmelding til emnet åpner


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.01.2020