MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Essaysamling og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Essaysamling1/21 A - FAlle.
Muntlig eksamen1/21 timeA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Essays

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jan Frick
Timelærer
Odd Terje Høie
Faglærer
Jan Frick

Arbeidsformer

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Supply Chain and Lean Management (E-MTOM300_1) 10

Åpent for

International Hospitality Management - Master's Degree Programme
Regnskap og revisjon - masterstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020