MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en innføring i lineære likninger, matriser, determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egenverdier, diagonaliseringsproblem.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal en motivert student:
  • Kjenne grunnleggende teknikker og ideer fra lineær algebra.
  • Kunne behandle lineære likningssystem. Forstå sammenhengen mellom matriser og lineære transformasjoner.
  • Kjenne ortogonalitetsbegrepet og kunne konstruere ortogonale basiser.
  • Kunne behandle diagonaliseringsproblemet.

Innhold

Kurset gir en innføring i lineære likninger, matriser, determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egenverdier, diagonaliseringsproblem.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Martin Gunnar Gulbrandsen
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesning og oppgaveregning pr.uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematikk 6 - lineær algebra (ÅMA140_1) 10
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_1) 5
Lineær algebra med anvendelser (MPT100_1) 3
Matematiske metoder 2b (ÅMA270_1) 5
Matematiske metoder 2 (ÅMA260_1) 5
Matematiske metoder 2 (TE0561_A) 5
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_A) 5
Matematiske metoder 2 (MAT200_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk
Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Matematikk - årsstudium

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 28.09.2020